האם ‘הפניקס’ הפקירו אלמן חרדי ועשרת ילדיו?

13/09/2016, 9:59

תביעה: הפניקס מסרבת לשלם תגמולי פנסיה לאלמן חרדי ולעשרת ילדיו היתומים {תביעה}