אחרי הסערה – מרן הגר”ח בהוראה: “מתחם גולובנציץ מהודר למגורי כהנים ויראי ה'”

26/02/2019, 9:41

הבוקר מתפרסם פסק הלכה מיוחד ממרן הגר״ח קנייבסקי לפיו המגורים בשכונת גולובנציץ בבית שמש מותרים ומהודרים לכהנים – זאת ובניגוד לעמדת אתרא קדישא הטוענים כי השכונה נבנתה על קברי