Kipke

“אולי תתחילו במצוות פחות פרובוקטיביות” (הקלטה)

01/12/2015, 15:06

לאחר שהיועץ המשפטי וינשטיין יצא נגד רב הכותל והחליט כי יש לשתף נשים בהדלקה המסורתית של נרות חנוכה ברחבת הכותל המערבי, עלתה לשידור יוזמת הפניה חה"כ סבטלובה והגיבה להחלטה.