Kipke

הצבא החרדי • ועדת פרי ממליצה: יוקמו ישיבות הסדר לחרדים

19/05/2013, 8:41

ביום שני (מחר), צפויים חברי ועדת פרי לשוויון בנטל להתכנס לאחת הפגישות האחרונות שלהם, ובקרוב תפרסם הוועדה את טיוטת החוק המתגבשת. אך עוד לפני שלב ההצבעות על המלצות הוועדה,