רבני המזרחי: “הרב מאזוז מקל בגיור”

25/02/2015, 16:02

המאבק על חוק הגיור מגיע למערכת הבחירות. בחוברת שותי"ם שהפיצו בבית היהודי מתייחסים ארבעת הרבנים שהכינו אותה הרב יחזקאל קופלד, הרב זאב קרוב, הרב אלי קפלן והרב שחר קיהן