לראשונה מפרוץ המלחמה, מדד מנהלי הרכש מצביע על התרחבות במשק

18/04/2024, 10:05

מצד אחד יותר הזמנות מהשוק המקומי ועלייה בתפוקות הייצור, מצד שני ירידה בהזמנות מחו"ל ודשדוש ברכיב התעסוקה

בניין הנהלת בנק הפועלים

הכלכלה תקרוס? מדד מנהלי הרכש עלה ב־1.6 נקודות ועבר מהתכווצות להתרחבות

22/02/2024, 19:18

הצריכה המקומית של מוצרים תעשייתיים מתאוששת וחוזרת לשגרה ומדד מנהלי הרכש מצביע על התרחבות קלה על־אף המלחמה

מדד מנהלי הרכש של הפועלים, ממשיך להצביע על התכווצות בפעילות העסקית

17/01/2024, 14:52

ההזמנות לייצוא ורכיב התעסוקה עדיין מצביעים על חולשה. שאר רכיבי המדד מצביעים על התאוששות מה בכלכלה הישראלית