Kipke

חגיגת פורים בביתו של יצחק טרבלסי • פעם כמעט ראש עיר ובפורים בראש החגיגות • תמונות מ’משתה יצחק’

25/02/2013, 11:47

גלריית תמונות מחגיגות הפורים בביתו של מי שכמעט היה ראש העיר של אלעד, יצחק טרבלסי.

Kipke

פורים באלעד: צלם ‘קוקר’ עזריאל משה מביא לכם את מיטב תמונות חגיגות הפורים בעיר אלעד

25/02/2013, 11:00