סגולת היום לפרנסה בשפע: פרשת המָן לקריאה ולצפיה

26/01/2021, 10:00

סגולה גדולה לפרנסה כמובא בספרים הקדושים לקרוא את פרשת המן שנים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי של פרשת בשלח .אל תפספסו.