Kipke

“כך יופיע גוג ומגוג ויחריב שני שליש מהעולם” (וידאו)

30/10/2016, 8:55

"תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ", הפסוק הזה ממדרש קהלת מתאר בדיוק את זמנינו כיום, עם פוטין שמאיים על העולם ועל ארה"ב

Kipke

לא מתחזקת ‘שבה’: קורין אלאל גילתה את המקורות

20/09/2015, 20:46

כתבת ערוץ 2 מלווה את הזמרת קורין אלאל שמצאה את הדת במגילת קהלת והתחילה להמאין בבורא. הכתבת מציינת בתחילת הכתבה שהזמרת ואחת המוזיקאיות הנחשבות בישראל כבר כמה עשורים, אינה