בזכות הגר”ח: תזוזה חיובית הורגשה לראשונה במצב הרפואי

27/02/2019, 9:48

לפני כשנתיים, בזמן מחלתו של הגר"י ברטלר שנפטר השבוע, הגיע לבקרו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, והבנים סיפרו השבוע כי מיד לאחר בואו נרשמה לראשונה תזוזה חיובית במצבו הרפואי

הגר”ח הפתיע: עצה מקורית לשמירה בדרכים

30/01/2019, 9:37

בחור שקשה לו ללמוד בדרכים ולקיים "ובלכתך בדרך" נכנס אל מרן הגר"ח קניבסקי בשאלה מה יעשה. הגר"ח השיב לו בעצה מקורית שימושית