הפרידה המרגשת של הגרמ”מ חדש מתלמידיו (וידאו)

05/08/2016, 15:53

הצלם אלי קובין חושף תיעוד מרגש ובלעדי: הפרידה המרגשת של ראש ישיבת אור אלחנן הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל, מבחורי ובוגרי הישיבה מיד לאחר השיעור כללי "לא הצלחתי

הספד ה’ממשיכים’ מ’אור אלחנן’: “אולי כל המחלה הייתה שווה בשביל החיזוק”

03/08/2016, 20:01

לפני שעה קלה הסתיים מסע הלוויה של הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל ראש ישיבת 'אור אלחנן'. בנו רבי חיים אריה חדש וחתנו רבי צבי ויינפלד מונו לממשיכי דרכו