בעקבות העלאת שכר המנימום, בבתי הרפואה חוששים מקריסה כלכלית

18/03/2024, 14:03

בוועדת הבריאות של הכנסת אמרה רכזת הבריאות באגף התקציבים כי העלאת השכר עלולה להזיק לתפקוד בתי הרפואה הציבוריים