חבר מועצת חכמי התורה: “כשקמים נגד התורה זה הזמן לחזק את בני הישיבות”

הגר”ש בעדני לראש ישיבת אור אברהם: “למרות יוקר השערים, צריך להשתדל לא לקצץ, כשקמים נגד התורה זה הזמן לחזק את בני הישיבות” “. צפו.

ראש הישיבה לצעירים אור אברהם  בבני ברק, הגאון הרב לוי פנחסי שליט”א הגיע למעונו של מרן הגר”ש בעדני שליט”א להתברך עם התרחבותה של הישיבה הקדושה באגף חדש ומפואר לרווחתם של בני הישיבה הקדושה.

במהלך הביקור שטח הגר”ל פנחסי בפני זקן חברי מועצת חכמי התורה את מצב ההורים עקב הקיצוצים שנעשים ע”י הממשלה, הגר”ל התייעץ, האם למרות הקיצוצים לערוך את שבת הגיבוש שנהגו לעשות בישיבה, ע”מ לאוור את בני הישיבה בהמשך זמן חורף, בבחינת וקווי ה’ יחליפו כח, “בדרך כלל הורים משתתפים בעלות גם, אך עקב המצב קשה להם, אז כיצד ראוי לנהוג”,

הגר”ש בעדני בדבריו הציע האם שייך שהישיבה תיקח את העלות של השבת בשונה משנים קודמות, “אם יש אפשרות שהישיבה תיקח על עצמה בכדי לסייע להורים בעת הזו, כדאי מאד לעשות את השבת ולא לבטלה, בזמנים אלו כאשר קמים משנאי התורה ונלחמים בכל דבר שבקדושה ובעיקר בבני התורה, זה הזמן לחזק אותם ולעמוד לימינם על מנת לרומם את רוחם בעבודת השי”ת ולהשתדל שלא ירגישו שום מחסור”. אמר הגר”ש בעדני.  הגר”ל ציין בפניו את האגף החדש לרווחת הבחורים למרות הקיצוצים, ע”מ לתת לבני התורה את הרגשה כבני מלכים ממש.

כמו”כ התייעץ הגר”ל עם מרן הגר”ש בעדני, עקב טענתם של הורים שהישיבה תהווה רק למשפחות בני תורה מובהקים, ופעמים מגיעים בחורים מחוץ לבני ברק אשר חזותם ושקידתם בלימוד מעידה עליהם, אבל אינם ממשפחות חניכי הישיבות, האם עדיף להימנע מלקבלם. מרן הגר”ש בעדני השיב “ח”ו, אם הם בני עלייה ולא מזיקים כלל לבני הישיבה אלא להיפך שקועים בלימודם, אין שום סיבה לא לקבלם, צריכים להתגאות בכך, אלה יש להם יותר נסיונות ובכל זאת בחרו לשקוע בתורה ויראת שמיים” אמר הגר”ש ובירך את ראש הישיבה בהמשך הרבצת התורה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.