רבני עדות המזרח במכתב לגדולי ישראל בארה"ב

פרסום ראשון ב'אקטואליק': שעות לפני העצרת הגדולה בארה״ב, רבני עדות המזרח זועקים מנהמת ליבם על מצבם של בחורי עדות המזרח. המכתב המלא

שעות לפני העצרת הגדולה בארה״ב, רבני עדות המזרח במכתב חיזוק מפתיע לגדולי ישראל בארה״ב, במכתב מונים הרבנים הספרדים את הבעיות המרכזיות עימם מתמודד היום עולם התורה בארץ ישראל, וכותבים כי כל מה שכותבים הוא על פי עדות אישית ולא על פי שמועות.

אם לא היה די בהקלטה מביתו של ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי משה הילל הירש המודה בכל פה שיש בעיות עם בחורי עדות  המזרח, עכשיו תור הרבנים הספרדים לומר את דברם.

במכתב ארוך ומנומק, בן י"ג סעיפים, מפרטים הרבנים הספרדיים את הבעיות הקשות בהם נתקלים המתייצבים בלשכות הגיוס.

אחר כל זאת מוסיפים הרבנים וכותבים בכאב:

המכתב המלא נחשף כאן באקטואליק לראשונה:

סיון תשע"ז

כבוד מרנן ורבנן חכמי התורה וראשי הישיבות שליט"א מנהיגי עדת ישראל בגולת אמריקה

הננו בזה לפנות אליכם בזעקת הצלה דחופה, על דבר המצב הנורא והקשה השורר בארצנו הקדושה בגזירת הגיוס הנוראה המוטלת על עם הקודש, ובפרט אצל ציבור הספרדים ועדות המזרח, אשר כבר רבים חללים הפילה בעווה"ר.

ראשית, נבהיר כי אין לנו שום שייכות לכל ענין המחלוקת בין גדולי התורה בארצה"ק, ולא באנו לדון ולהיכנס בנושא זה כלל, רק באנו לספר דברים כהווייתן, להעיד מה שידוע לנו היטב, סיפור הדברים המתרחש כאן בארצנו הקדושה מזה כמה שנים, כאשר המצב מחריף מאד מיום ליום ממש. ולזעוק ולהפיל תחנונים לפני מעלת כבוד תורתכם, לחוש לעזרתנו ולפעול ולעשות כל אשר בידכם להסיר הנגע הזה מעלינו, לקיים בנו חכמי ישראל רבנן ותלמידהון בארה"ק. באשר שמענו כי יש התעוררות גדולה אצלכם לקום ולבא לעזרת ה' בגיבורים, להצלת עולם התורה ובפרט בני עדות המזרח בארה"ק, ורצונכם לברר מציאות הדברים והעובדות.

ונבאר בקצרה מעט ממה שמתחולל כאן בשנים האחרונות:

 • הנה לפני כמה שנים, נתבטל ההסדר שהיה קיים בענין גיוס בני הישיבות, ונשתנה דבר יסודי, שעד אז לא היה הצבא מנסה לגייס את בני הישיבות, אמנם מאז שנתבטל ההסדר החלו לדון ולחקור כיצד יוכלו להצליח לגייס את בני הישיבות, ומאז ועד עתה אף שנשתנה החוק עוד כמה פעמים מ"מ הם פועלים בדרכים רבים אשר קבועים מפורש בחוק להביא לגיוס בני ישיבות לצבא ושירות לאומי.
 • ע"פ הקבוע בחוק, ישנם יעדים שנתיים, שכבר כעת עומדים על מספר גבוה מאד של אלפים רבים, אשר הצבא וכל זרועות השלטון מחויבים לפעול בכל הדרכים להביא לגיוס בחורים ואברכים חרדים לצבא ושירות לאומי ולמלאת את היעד השנתי. יעדים אלו הולכים וגדלים משנה לשנה עד לעוד כמה שנים, אז יחויבו כל בני הישיבות למעט מספר מצומצם של עילויים להתגייס לצבא.
 • מחמת חובתם ע"פ החוק לעמוד ביעדים שנקבעו, הם פועלים בזה בכל הדרכים בחכמה גדולה להרע, ע"י ששולחים אנשים מטעמם שחלק מהם לבושים כחרדים ממש ומסתובבים בישיבות ובתי הכנסת וכו' ומשכנעים בחורים ואברכים לעזוב את ספסלי בית המדרש, וגם בלשכות הגיוס מעמידים אנשים מיוחדים ומומחים גדולים למשוך את לב צעירי הצאן.
 • ועוד מנסים בכל דרך להקשות על בני ישיבות רבים למנוע מהם לקבל את הדיחוי המגיע להם ע"פ חוק, בכל מיני אמתלות ותירוצים שונים ומשונים (כגון שטוענים שלא דיבר בכבוד לפקידי הלשכה, או שטוענים שהחתימה של ראש הישיבה מזויפת וכדו'). ובפרט כאלו שהם פחות מוכשרים או בעלי רקע משפחתי חלש, וכן בחורים שנמצאים בזמן של משבר או רפיון כלשהו, ובעיקר מבני עדות המזרח.
 • גם החלו לדקדק מאד על כל חוקיהם ותקנותיהם לפרטי פרטים, ואינם מגלים שום גמישות בזה, באופן שכל מי שחרג מעט מהנהלים, כגון שאיחר להגיש את התצהיר ביום אחד או שחסר איזה מסמך אחד (ופעמים רבות מצוי שהמכתבים לא מגיעים לכתובת הנכונה או שמגיעים זמן קצר מאד לפני המועד ואין שהות להספיק לסדר כל המסמכים), בכל זה מעולם לא קרה בעבר שהסתבכו בחורים מחמת כן, וגם אם היו עושים להם בעיות הכל היה מסתדר תוך ימים ספורים ע"י חברי הכנסת או ועד הישיבות וכדו', ובוודאי שלא היה מעולם שישב תלמיד ישיבה במאסר על כגון דא. אבל כעת הם החלו לדקדק מאד, והרבה בחורים מסובכים מחמת כן, רבים מהם ישבו או יושבים כעת במאסר, וחלקם רח"ל התגייסו לצבא באונס.
 • וכן יש הרבה בחורים שיצאו לחו"ל, ונשלל מהם הזכות לקבל דיחוי, והם מסובכים כבר למעלה משנה בלא שום פתרון נראה לעין.
 • גם נוסף שערורייה גדולה מאד, שהפקידים של הצבא בלשכות הגיוס מתיימרים לזהות את הרמה הרוחנית של תלמידי הישיבות הקדושים, ולקבוע ולטעון על בחורים כי אינם בני תורה מספיק וע"כ לא מגיע להם דיחוי, על אף שהם לומדים בישיבה ויש בידם את כל המסמכים הנדרשים. כגון מי שמגיע ללא כובע וחליפה, או שהמראה שלו (כגון: תספורת, נעליים, וכדו') מראה שהוא לא מספיק ירא שמים לפי דעתם, או מי שמתברר (ע"י חקירות ודרישות שהם עושים קודם לכן על כל בחור ובחור שהתייצב אצלם פעם אחת ורשום אצלם) שאותו בחור הלך פעם באיזה מקום לא הולם או בכל מיני לבושים לא הולמים, או בחור שמתברר להם בכל מיני דרכים שהבחור עבד פעם בבין הסדרים או בבין הזמנים וכדו' (וגם מצוי שהרבה נרשמים כעובדים בשביל סיבות שונות ומיסים וכדו' אף שאין זה באמת כלל).
 • גם יש הרבה כאלו שמסתבכים מחמת שאינם יודעים את הכללים ומה שמוטל עליהם לעשות בכל הנושא הזה, והרבה טועים וחותמים בלשכות הגיוס, וגם הפקידים שם מטעים הרבה בזדון ובערמה לחתום על מסמכים שונים בלי ידיעתם. וזה מחמת שאין שום הוראות והנחיות לציבור ולבני הישיבות בעניין זה.
 • מחמת כל הנ"ל, נוצר המצב שיש הרבה מאד בחורים ואברכים תלמידי ישיבות וכוללים שאינם מקבלים דיחוי אף שרוצים להתייצב ולהסדיר את מעמדם, ורבים מהם ישבו כבר במאסר, וחלקם התגייסו בסופו של דבר לצבא, ועוד הרבה מסובכים ומתחננים לעזרה. ואותם בחורים ואברכים מנסים לפנות לכל העסקנים והגופים שאחראים לטפל בזה, ופעמים רבות שאף פנו לכמה ראשי ישיבות מפורסמים, אך כולם אומרים שאין בידם מה לעשות, וקול זעקתם וזעקת הוריהם עולה עד לרקיע.
 • וגם יש הרבה מאד בחורים ואברכים שהתפתו ע"י אותם גייסים ומשתפי פעולה מתוך הציבור החרדי והלכו לצבא, וביניהם בחורים מישיבות ממש מפורסמות ואף מחוגים חשובים, ונעשו שם בזמן קצר מחללי שבתות וחייבי כריתות ה"י, דבר שלא היה מעולם, דמם ודם זרעם זועק אלינו מן האדמה.
 • נוצר מצב, שגם מי שמצליח בסופו של דבר לקבל את הדיחוי המגיע לו, זה אחרי מלחמה קשה והגשת ערעורים, ופעמים נצרך שכירת עו"ד, ופניה לכל חברי הכנסת וגדולי הדור, ולחצים מרובים, ורק אחר כל זה זוכה לקבל את המגיע לו מלכתחילה ע"פ החוק. וזה גורם שכל מי שאינו חזק בדעתו, או שהוא לא מבית חזק, או שהוא באיזה תקופת משבר, עלול ליפול לצבא.
 • גם יש תקלה גדולה, שע"פ החוק כל ישיבה או כולל שרוצה ליתן תצהיר בשביל הדיחוי, חייב שיהיו מינימום 15 לומדים ומתוכם מינימום 10 "דחויי גיוס" היינו 10 אברכים או בחורים בגיל הגיוס. אמנם בעבר גיל הגיוס היה מגיל 18 עד גיל 30, אבל בחוק החדש נקבע כי גיל הגיוס יהיה רק עד 24, ומזה יוצא שכל כולל או ישיבה צריך שילמדו בהם לפחות 10 אברכים בין גיל 18 לגיל 24, וזה לא אפשרי בכולל שבדרך כלל מתחתנים בגיל 22, והרוב בגיל 23-24, וקשה שיהיה 10 אברכים נשואים ושיהיו מתחת גיל 24, אם לא בכוללים גדולים מאד שמיועדים רק לאברכים צעירים. ומחמת זה נהיה שעשרות כוללים ובעיקר במקומות קטנים בפריפריה וכדו' נפסלו, ואותם אברכים שלומדים בהם (מדובר לכה"פ במאות אברכים) לא יכולים לקבל דיחוי. ואמנם אחר שנעשה הרבה רעש מזה תיקנו שיהיה צריך רק 5 אברכים בגיל הזה אבל עדיין אין זה מספיק ורוב הכוללים הללו עדיין לא הסתדרו (וגם מה שתיקנו שלא יחול על הפריפריה, ההגדרה של פריפריה בחוק היא כמעט רק על ערים חילוניות לחלוטין ולא מועיל כלל לעניינינו). ומכח זה הסתבכו כבר הרבה מאד אברכים וחלקם כבר התגייסו בעל כורחם לצבא או לשירות לאומי.
 • עתה הוסיפו לתקן תקנות חדשות שכל מטרתן לסבך ולהכביד יותר ויותר על בני ישיבות ואברכים לקבל את הדיחוי, ואף שבס"ד תיקנו מעט שבמעט, עדיין נשארו בעיות קשות והדברים חמורים עד מאד. (וביותר מה שהכבידו על עולם הישיבות בהתערבות חמורה בתכני הלימודים ונתינת סמכות מופרזת ושליטה ע"ז ביד שר הביטחון).

כל הדברים הנ"ל, הם דברים הידועים לנו בבירור, הן מה שמתרחש בישיבות ובקהילות שלנו, הן מה שראינו בעינינו והובאו לפנינו הבחורים בעצמם, או ששמענו מכלי ראשון עובדות הדברים, והן מה שאנו מכירים מקרוב מתוך מה שאנו מעורבים ומסייעים בפועלם הגדול של "איגוד בני התורה הספרדים" אשר פועלים לשם שמים בנאמנות ונקיות להציל נפשות ישראל ולסייע ביד בחורי ישראל. (וכאן המקום להגיד בשבחם של אותם אברכים נאמנים יראי ה', ולהעיד על יושרם ונאמנותם, אשר אנו מכירים מקרוב אותם ואת מעשיהם הברוכים והנחוצים).

הדברים האלו, ידועים לנו מזה כמה שנים, ואנו רואים בעינינו את המצב המחריד, ההולך ומידרדר ללא עומד בפרץ, וליבנו נמס ויהי למים. אמנם ידינו אסורות בנחושתיים מכמה טעמים ידועים, והמעט שבידינו לפעול אנו משתדלים לעשות בכל עת, אבל החורבן גדול, וגם רוב ראשי הישיבות והרבנים פה בארצה"ק אין בכוחם להשפיע וכמעט שאינם יכולים להשמיע את דעתם בזה, ואין בכוחנו לעצור את הנגף.

על כן אנו באים לפניכם, בכבוד ובמורא, בדברינו אלה, למסור עדותנו הנאמנה ולהביא לידיעתכם העובדות לאשורן. להשמיע את זעקת בני התורה בארצנו הקדושה ובפרט מבני עדות המזרח, ולבקש מאתכם למהר לפעול ולעשות כל אשר בידכם בענין זה אשר הוא נשמת האומה, ולעמוד לימין עולם התורה באה"ק הנאנח ונאנק בדוחק השעה.

באנו עה"ח בחרדה גדולה ולב נשבר

ציון בוארון               דוד בצרי              דוד פנירי               יעקב שכנזי

חבר בית הדין הגדול    ראש ישיבת השלום  חבר בד"ץ אהבת שלום  רב שכונת בית ישראל

 

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. תיעוד חדש שפורסם בחדשות 2

  העימות על גזירת הגיוס לצה"ל: תיעוד חדש שפורסם בחדשות 2 מציג אשר קליין מנהל ועד הישיבה תוקף באלימות קנאי מחוגי 'העדה החרדית' – המפגין נגד הגיוס לצה"ל מול משרדי בניין 'ועד הישיבות' בירושלים • התיז עליו חומצה ואחר כך הכה אותו עם מקל השלט שנשא • ועד הישיבות משקרים: ועונים שמדובר באדם מעורער בנפשו ולכן חייבים להרגו ח"ו.
  תיעוד שפרסם יאיר שרקע, כתב הדתות של חדשות 2, מציג כיצד אדם חרדי מכה את אחד ממפגיני הקנאים סמוך לבניין 'ועד הישיבות'.

  מול 'ועד הישיבות', הגוף האחראי לדחיית השירות בצה"ל לכל בני הישיבות, מתקיימות הפגנות של קנאי העדה החרדית, הטוענים הוועד פשרני מדי ומוותר לצבא. אבל אחד מהם מקפיד להגיע להפגין מדי יום ביומו מול משרדי הוועד.
  בתגובה לאותו מפגין שהגיע למקום, יצא אליו חשוד אחד מהבניין נראה כמו מר. א. קליין העמלקי אחד העובדים שם להשמיד להרוג ולאבד עם ישראל, והתיז לעברו חומצה. לאחר מכן הכה אותו מכת רצר דהיינו רציחה ממש, עם מקל השלט שנשא המפגין.

  מוועד [ש מ ד] הישיבות נמסר בתגובה בשקר גלוי לחדשות 2, כי צר להם על השתלשלות האירועים, אך לדבריהם המשקרים ואמרים שמדובר באדם המעורער בנפשו שמתפרץ באלימות פיזית ומילולית כלפי אנשים שמגיעים למשרדיהם. לטענתם, לא פנו למשטרה עד כה בשל מצבו והתיעוד לא משקף את המצב מפני שגם הם חווים את זעמו. ולכן חשוד אשר קליין שרצה להרגו ממש.

  חייבים להודות על האמת: שיש גזירת גיוס, ויש גיוס בפועל ר"ל. מאוד מעניין כשאחי היקר פנה אליהם לעזרה לא היה מי שיעזור!! נפגש עם גולדנטל ולא עזר לו, ובוועד הישיבות (של שמד) כשניסה לבקש עזרה מהם בגלל שהוא תלמיד חו"ל ענו לו "תתגייס"!!!!! אתם מבינים מה הולך כאן? הם הסטן בפועל! בושה וחרפה מספיק לעצום עניים!!! ומספיק לשמד הגדול הזה.

  תיעוד חדש שפורסם בחדשות 2 |
  הגב
 2. לכבוד ההורים היקרים נ"י

  רואים בפירוש שיש גזירת שמד בפועל.

  זה מכתב חזק מאוד |
  הגב