אלו תוצאות המחקר שנעשה בבני ברק שגרמו לנתניהו לעצור את החזרה ללימודים

“פוטנציאל ההשפעה של פתיחת מערכת החינוך על התפשטות המגיפה עשוי להיות משמעותי”

אחד המאפיינים הבולטים של מגיפת COVID-19 הוא אחוז נמוך של ילדים חיוביים מכלל חולי קורונה, ונמוך מחלקם היחסי באוכלוסיה. ישנן מספר סיבות
אפשריות לכך:

ילדים פחות רגישים ממבוגרים ולכן נדבקים פחות.

ילדים שנדבקו מפתחים פחות תסמינים ולכן הם פחות מאובחנים.

סגירת בתי הספר המפחיתה את כמות המגעים בין הילדים.

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות נתבקש ע”י הממשלה לבדוק את רמת הסיכון של הילדים כמדביקים ומדבקים, לשם כך החליטו לדגום דווקא את ילדי בני ברק, מאחר ובעיר היו המוני חולים באופן יחסי לערים אחרות ובנוסף בגלל המחייה בצפיפות בתוך המשפחה ובגלל שהעיר מדמה את הצפיפות בבתי הספר ובגנים.

וכך כותבים מכון גרטנר:

“מטרת הבדיקה:

השאלה עליה התבקשנו לענות היא האם מאפייני ההדבקה של ילדים שונים
ממבוגרים. בפרט, ניסינו לענות על שתי השאלות הבאות:

1 .רגישות להידבקות: האם ילדים נדבקים ממבוגרים או מילדים יותר או פחות
ממבוגרים?

2 .כושר הדבקה: האם ילדים מדביקים אחרים מבוגרים או ילדים יותר או פחות
ממבוגרים?

מסקנות והשלכות:

בכל הנוגע למערכת החינוך שאלה מרכזית היא באיזו מידה הדבקה בתוך מוסדות החינוך תשפיע על קצב התפשטות המגפה הכולל בארץ. על מנת לענות על שאלה
זו יש צורך להתייחס למאפייני ההדבקה, למאפיינים חברתיים של מוסדות החינוך ריבוי מפגשים בין ילדים, ולמידת היישום של כללי הריחוק החברתי ודרישות
שמירת ההיגיינה במוסדות אלו.

בהתחשב בכל אלו פוטנציאל ההשפעה של פתיחת מערכת החינוך על התפשטות המגיפה עשוי להיות משמעותי, אך לא ניתן להעריכו בצורה וודאית בשלב זה.

המלצות:

היות ופוטנציאל ההשפעה של פתיחת מערכת החינוך על התפשטות המגיפה עשוי להיות משמעותי, אנו ממליצים למקבלי ההחלטות לנהוג במשנה זהירות,
ובשלב זה לבצע את פתיחת מערכת החינוך והחזרה ללימודים, באופן מדורג ובפריסה על פני זמן תוך כדי ניטור ובקרה כמומלץ בהמשך.

מאחר והמסקנות לגבי היכולת של ילדים להדביק אחרים הן ראשוניות בלבד, יש להמשיך לעקוב אחר הנושא באופן שיטתי .לפיכך, פתיחת מערכת החינוך צריכה
להיות מלווה במערך ניטור ובקרה. בפרט ,מומלץ להקים מערך שיאפשר ניטור ומעקב אחר מצב התחלואה במוסדות החינוך מרגע פתיחתם, חלקם או כולם.

הניטור יאפשר זיהוי מיידי של מוסדות חינוך בהם ימצא חולה חיובי מקרב התלמידים או צוות העובדים.

לאחר זיהוי חולה במוסד חינוך כלשהו, מומלץ לבצע מעקב אחר מצב ההדבקות במוסד ובקרב משפחות החולים ולנקוט צעדי מנע להתפשטות ההדבקה, עד כדי סגירת המוסד/ות או מערכת החינוך כולה.

יתר על כן, מומלץ לבצע בדיקות סקר במוסדות החינוך באופן יזום על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית ולמנוע הדבקה והתפשטות המגפה דרך מוסדות החינוך.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.