בחודש ינואר 2019 נרכשו 9.2 אלף דירות, עליה של 3% בהשוואה לינואר אשתקד

סך הדירות החדשות שנמכרו בחודש ינואר עמד על 3.1 אלף דירות, מזה 1.2 אלף דירות בסבסוד ממשלתי. בניכוי העסקאות המסובסדות נרשמה עליה של 5% במכירת דירות חדשות בשוק החופשי בהשוואה לינואר אשתקד, וירידה של 12% בהשוואה לחודש הקודם.
בחודש ינואר נרכשו 1.1 אלף דירות ע”י משקיעים, ירידה של 27% הן בהשוואה לינואר אשתקד והן בהשוואה לדצמבר האחרון. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים על 12%, ירידה של 5 נקודות אחוז בהשוואה לינואר אשתקד.
סך הדירות שרכשו תושבי החוץ בינואר עמד על 75 דירות בלבד, כמעט מחציתן בירושלים. ניתוח רמות המחירים של הדירות החדשות הנרכשות על ידם בירושלים מרמז כי אין הם “מתחרים” על אותן הדירות עם הישראלים.
מכירות המשקיעים בחודש ינואר הסתכמו ב-1.8 אלף דירות, ירידה חדה של 22% בהשוואה לינואר אשתקד, זאת לאחר עליה חדה של 44% בחודש דצמבר (בהשוואה לדצמבר 2017). עם זאת, על רקע הירידה החדה ברכישות המשקיעים עדיין הוסיף לרדת “מלאי” הדירות המוחזק בידי סגמנט זה ב-700 דירות בחודש ינואר.
רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש ינואר ב-4.9 אלף דירות, מזה 1.2 אלף דירות נרכשו בסבסוד ממשלתי. בהשוואה לינואר אשתקד נרשם גידול של 8% ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי, ואילו בהשוואה לחודש הקודם נרשמה ירידה של 10%.
רכישות משפרי הדיור הסתכמו בחודש ינואר ב-3.2 אלף דירות, ירידה של 9% בהשוואה לינואר אשתקד. בכך נבלמה העליה שנרשמה ברכישות אלו בשלושת החודשים הקודמים (כל חודש לעומת המקביל לו בשנה קודמת). פרק הזמן הנדרש למשפרי הדיור למכור את דירתם הקודמת נותר ללא שינוי משמעותי בהשוואה לדצמבר, וגבוה כמעט בחצי שנה בהשוואה לינואר אשתקד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.