בעקבות העלייה החדה באירועי האלימות: שרת החינוך מחליטה לעשות סדר

התכנית תכלול פעולות ליישום מידי ופעולות שתוטמענה לאורך כל השנה. ביום חמישי הקרוב (11.11) מערכת החינוך תעצור את כל פעילותה, ותקדיש את יום הלימודים לדיון בנושא האלימות

שרת החינוך, ד”ר יפעת שאשא ביטון, הודיעה כי לנוכח העלייה החדה באירועי האלימות, ההקצנה והתכיפות שלהם, יוצא משרד החינוך עם תכנית עבודה מקיפה, אשר תוטמע בכל שלבי הגיל. התכנית כוללת חלק מהמסקנות שעלו במסגרת דיון החירום שכינסה השרה בנושא בראשית השבוע. כמו-כן, הן פרי המלצות אשר עלו במסגרת השיח המשותף שקיים המשרד עם אנשי מקצוע ממטה המשרד, עם מנהלי המחוזות, השלטון המקומי, נציגי הארגונים, מומחים לחינוך, נציגי מנהלים, מורים, הורים ותלמידים.

התכנית כוללת שורה רחבה של פעולות שתצאנה לדרך באופן מידי, כאשר חלקן האחר יוטמע לאורך שנת הלימודים הנוכחית. פעולות התכנית עולות בקנה אחד עם מדיניות המשרד עליה הוא הכריז עם פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, ועל כן הן כוללות מתן מענים רבים להיבטים הרגשיים והחברתיים. בעניין זה אומרים במשרד, כי המצוקות שחווים התלמידים לאורך הקורונה קיבלו ביטוי מובהק בנתונים המדאיגים שהצטברו במשרד ובתופעות האלימות הרבות והמוקצנות המתרחשות בבתי הספר.

בתוך כך, הודיעה שרת החינוך, כי ביום חמישי הקרוב, ה – 11.11.2021 מערכת החינוך תעצור את כל הפעילויות הלימודיות והחינוכיות לטובת עיסוק בנושאי האלימות והשלכותיה ההרסניות על חיי החברה, לצד העיסוק בהעמקה של ערכי הערבות ההדדית, השותפות ויצירת דרכים לשינוי וקידום הסביבה האישית, הקהילה והחברה.

*להלן פירוט הפעולות המרכזיות של התכנית*
*ברמת התלמיד*
*1*. פתיחת מוקד מיוחד לחרמות שייתן מענה לתלמיד שחווה חרם. המוקד ייתן מענה מידי וגם מענה מתמשך.
*2*. בכל בית ספר ימונו תלמידים לנאמני אלימות פיזית ואלימות ברשת.

*ברמת עובדי ההוראה*
*1*. מתן כלים למורים לזיהוי ולטיפול בבעיות של אלימות, בין היתר, באמצעות מומחים חיצוניים.
*2.* ליווי ותמיכה למנהלים ולמורים בהיבט הרגשי (מנטלי) בתוך חדרי המורים ומחוצה להם.
*3*. פתיחת מוקד לעובדי הוראה אשר חווים מצוקה.

*ברמת בתי הספר*
*1*. שיבוץ איש טיפול בתוך בית הספר למתן מענה לבעיות אלימות המתרחשות בתוך שטח בית הספר.
*2*. איתור בעיות בדידות אצל תלמידים באמצעות שיחות ושאלונים ייעודיים.
*3*. איתור תלמידים שחווים חרם בתוך בתי הספר.
*4.* בתי הספר יקיימו פעמיים בשבוע שיח בנושא האלימות .
*5.* משרד החינוך יקצה תקציבים לטובת בתי הספר לצורך הרחבת הפעילות החווייתית של התלמידים, בהם: סל תרבות, טיולים, יציאה למרחבים פתוחים.
*6*. שילוב של פעילויות ספורט וחברה לצורך חיזוק קשרי החברות, הערבות ההדדית והשותפות.
*7*. שילב חניכי שנת שירות בתוך בתי הספר.

*ברמת קהילת ההורים*
*1.* שילוב הורים בקבוצות שיח של בית הספר בנושאי אלימות.
*2*. השתתפות בהרצאות עם מומחים.
*3*. מתן כלים לשמירת רצף המענים החינוכיים של בית הספר גם בבית.

*ומה עוד*:
*1*. עדכון נהלי חוזר מנכל אלימות והתאמתו למציאות.
*2*. אחת לשבוע יתקיימו הרצאות בנושא האלימות ברשויות המקומיות.
*3*. משרד החינוך יגייס מומחים מבחוץ שילוו אותו במתן מענים לבתי הספר.

*שרת החינוך, ד”ר יפעת שאשא ביטון ציינה כי*: “עם החזרה של התלמידים ללימודים רציפים, אנחנו רואים את העלייה החדה והמוקצנת של אירועי האלימות במערכת החינוך. החלטנו למקד מאמצים גדולים בנושא, בראש ובראשונה, בבית הספר שהוא המוקד החשוב ביותר לצמצום הפערים שצברו התלמידים בתחום הרגשי והחברתי. אנחנו רואים בהורים, בתלמידים, ברשויות המקומיות, בחינוך הבלתי פורמלי ובכל השותפים שלנו גורמים חשובים ומשמעותיים בהצלחת התכנית, ולכן אף הם יהוו חלק בלתי נפרד מהתכנית”.

*מנכ״ל משרד החינוך תא״ל יגאל סלוביק*: ״התכנית כוללת שורה של מענים לאלימות הפיזית, המילולית, בריונות ברשת, חרמות, ונדליזם ועוד. לצד זה, אנחנו ניתן למנהלים ולמורים כלים לאיתור בעיות אלימות ולהתמודדות עמן, בין היתר, באמצעות מומחים חיצונים״.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.