האדמו”ר מויז’ניץ בטיש בקאליב: “הרבי מסר את נפשו כל השנים למען האחדות”

בדברים שנשא האדמו”ר מקאליב במהלך הטיש, ציין את מסירות נפשו של בעל ההילולא זיע”א למען הכלל והפרט, ואת הישועות הגדולות שרואים על ציונו הקדוש עד עצם היום הזה – הצלם יהושע פרוכטר תיעד

בהשתתפות אדמו”רים ורבנים וקהל רב, נערכה בחצר חסידות קאליב סעודת הילולא לרגל ז’ אדר יום היארצייט של פועל הישועות הרועה הנאמן מקאליב זיע”א, בראשות נכדו וממשיך דרכו זקן האדמו”רים הרבי מקאליב, בשילוב שמחת החלאק’ה לנינו, בן לנכדו  ראש רשת הכוללים הרה”ג רבי ישראל מרדכי הורוויץ.

סעודת ההילולא נערכה מתוך רגשי שבח והודאה על הצלחת המגבית למען קיום מפעלות התורה והחסד, שהקים הרבי במסירות נפש למען דורות העתיד.

בדברים שנשא האדמו”ר מקאליב במהלך הטיש, ציין את מסירות נפשו של בעל ההילולא זיע”א למען הכלל והפרט, ואת הישועות הגדולות שרואים על ציונו הקדוש עד עצם היום הזה. “הסבא קדישא זיע”א כאב את כאבו של כל יהודי באשר הוא, וכפי שבחיים חיותו השליך נפשו מנגד למען הכלל והפרט, כך גם לאחר פטירתו עומד ומשמש למעלה, ומשפיע על כל אחד ואחד ישועות גדולות ועצומות כפי הצטרכותו ומשאלות ליבו.

בהמשך נשא דברים כ”ק האדמו”ר מויז’ניץ, אשר הרחיב בגדלותו של בעל ההילולא זיע”א שכל גדולי ישראל חרדו מפניו. “הרבי מקאליב זיע”א היה רועה את ישראל בנאמנות ובמסירות, וכפי שדבק בו הכינוי ‘הרועה הנאמן’, ולא לחינם נסתלק לגנזי מרומים ביום הילולת משה רעיא מהימנא, כי כך כל ימי חייו התמסר ופעל ישועות לאלפים ורבבות, והנהיג את ישראל כאב רחום וכרועה נאמן”.

“הרבי שליט”א ממשיך דרך נשגבה זו בכל כוחו, כאשר ידוע לכול פעולותיו הכבירות לאחד ולרומם את העם שבשדות ולהחדיר לליבם את ניצוץ האמונה, ולצד זאת הקים עולה של תורה והוראה, ויעידו על כך אלפי האברכים ומורי ההוראה שצמחו בכוללי קאליב אשר שמם הולך לפניהם בכל הארץ”.

בסיום מסר ראש הכוללים הרה”ג רבי ישראל מרדכי הורוויץ את ברכת הקודש לכל אלו שעזרו וסייעו להצלחת המגבית ‘עמוד על ימיני’ למען מפעלות התורה והחסד: “שיזכו לשמחה ונחת לדורי דורות”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.