האם מותר “לעבוד” על קופות החולים כדי לקבל הטבות ליולדות?

השאלה הבאה שהגיעה לגר”י זילברשטיין שליט”א, עוסקת בהטבות הניתנות ליולדות על ידי קופות החולים – כשיש המנצלות את ההטבות לדברים אחרים, שלא אושרו בידי ההנהלה. האם זה מותר?

במסגרת הביטוח המשלים בקופות החולים זכאיות חלק מהיולדות, תלוי במספר הילדים במשפחה, לסל הטבות מצטבר בסכום של 8,000 ₪ בהחזר של עד 75% , דהיינו על כל קניה של 100 ₪ מקבלים החזר של 75 ₪.

אלא שלא על כל מוצר יש סבסוד אלא רק על מוצרים מסוימים, כאשר כל משפחה מקבלת רשימה של מוצרים. אחד מהם הוא משאבה חשמלית יקרה.

נשים רבות שלא משתמשות ברוב ההטבות הנ”ל, מצאו פרצה לנצל את הכסף עבור דברים שאינם ברשימה, ע”י כך שרוכשות בחנות מוצר כגון משאבת-חלב יקרה שאינן זקוקות לה, ולאחר מכן מחזירות את המוצר, וקונים דברים אחרים כגון עגלה לתינוק וכדו’.

לפעמים בעל החנות משתף פעולה, והיולדות רוכשות את העגלה לכתחילה גם בלי לקנות את המשאבה, תוך שהוא רושם בחשבונית מוצרים המופיעים ברשימה של ההטבות. בשאלה שהגיעה לאחרונה לגר”י זילברשטיין, ומובאת בעלון ‘קול ברמה’, נשאלת הגר”י: האם יש במעשה זה בעיה הלכתית?

כמו-כן, קופות החולים מממנות משקפיים לכל ילד במשפחה פעם בשנה, ולפעמים קורה שמשקפי הילד נשברו במהלך השנה, ואז הוא אינו זכאי לקבל משקפיים נוספות. האם מותר לרשום את המשקפיים על שם ילד אחר?

הגר”י השיב על פי הספר ‘אגרא דפרקא’ בו מובא: “אמר כבוד אדמ”ו הרב הקדוש מה”ר מנחם מענדל מרימינוב זצ”ל על מה שהוא מן התימא, שאנחנו רואין כמה פעמים הילדים בקטנותם הולכים לבית רבם ומתמידים בלמוד התורה, וגם מתפללים בכוונה, ועונים איש”ר, ואמן, ומיישרים אורחותיהם. ואח”כ כשמתגדלים מתהפכים ח”ו במדות גרועות ומבטלים תורה והתפלה וכיוצא, ומאין יתהווה זה, הרי התורה שלמדו בקטנותם הוא הבל שאין בו חטא והיה מהראוי שתעמוד למשען להם ויוסיפו אומץ בנפשותם, כי מצוה גוררה מצוה. ואמר הוא ז”ל שהוא על שאבותם האכילו אותם ממון גזל, שסיגלו ע”י משא ומתן שאינו באמונה ונתפטמו באיסורים ושב להם לבשר מבשרם, ועל ידי זה נולדים להם תאוה ומדות גרועות”.

הגר”י אמר: “לאור הדברים הנ”ל, רבים שואלים את עצמם, וכי אנו חס ושלום חשודים על גזל? וכי אנו נכנסים לבית של אחר, וגוזלים חס ושלום?! והנה מהדוגמאות שהובאו בשאלה, יש לנו דוגמא של גזל גמור! שהרי ברור שקופות החולית מתנגדות לכל ההערמות הללו, ואם ישאלו אותם הם יאמרו שזה גזל גמור.

“ובעוד שאימו של רבי יהושע בן חנניה, הכניסה אה עריסת בנה הקטן לתוך ביה המדרש כדי שיקלוט את התורה, יש נשים שמכניסות אה בנן לתוך עריסה של גזל! וכי כך הן רוצות שהילד יגדל בתורה?! נשים צדקניות שמשקיעות דמעות רבות בתפילה שבנן יגדל לתורה, ומשלחות אותו לחיידר עם תפילה חמה שיצליח בלימודו, ויקשיב למלמד שלו, ויסתכל היטב בתוך הגמרא הקדושה, וכי הן רוצות שבנן שלומד תורה, יראה את התורה דרך משקפיים של גזל?

“אם ההנהלה של קופות החולים לא מרשה לעשות כן, והיא לא מסכימה לממן מוצרים אלו, הרי שהערמה זו, היא גזל גמור! יש לציין שכהיום אכן נתברר שהפסק הזה הוא ברור, למרות שלפני תקופה רבים אמרו שקופות החולים יודעות ומעלימות עין, והנה התברר שבגלל הערמות אלו שלצערנו הרב פשו גם במחנה היראים, משרד הבריאות בשיתוף קופות החולים צמצם את ההטבות, והורה שאפשר לקנות רק מוצרים שיש להם קשר לבריאות, ורק בבתי מרקחת”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.