ההתבטאות החריפה של הגרש”מ עמאר על גזירות הממשלה

בדבריו אמר הראשון לציון “בעונותינו הרבים אנחנו שומעים דברים נוראים של רמיסת הדת והכשרות ורמיסת כל דבר שבקדושה, קמו אנשים שרומסים את הדת, מה שלא היה כמעט משחזרנו לארץ ישראל. לקחת את פת לחמם של תינוקות של בית רבן, או של תינוקות בכלל ולתת אותו לחיות יער, ולכל שונאי ישראל מה יש לדבר, הדברים גורמים לאדם עוגמת נפש”. אמר הגרש”מ עמאר.

במהלך שיעורו השבועי של הראשון לציון הגרש”מ עמאר שליט”א רבה של ירושלים, בבית המדרש נר התורה בשכונת בר אילן בירושלים, קרא הראשון לציון לערוך חשבון נפש ולהתעורר עקב גזירות הממשלה.

בדבריו אמר הראשון לציון “בעונותינו הרבים אנחנו שומעים דברים נוראים של רמיסת הדת והכשרות ורמיסת כל דבר שבקדושה, קמו אנשים שרומסים את הדת, מה שלא היה כמעט משחזרנו לארץ ישראל.

לקחת את פת לחמם של תינוקות של בית רבן, או של תינוקות בכלל ולתת אותו לחיות יער, ולכל שונאי ישראל מה יש לדבר, הדברים גורמים לאדם עוגמת נפש”. אמר הגרש”מ עמאר.

בדבריו קרא הראשון לציון להתחזק עקב המצב: “חשבתי שזה יכול להביא כאלה אפילו לייאוש, מתייאשים מהמצב הזה, לאן אנו הולכים, מה זה הירידה הזאת, אבל חס ושלום להתייאש, כואב כן, להתפלל צריך יותר חזק, זה עונש, מהשמיים מענישים אותנו, ואם מענישים ודאי יש סיבות. חז”ל מספרים, אמרו לו לרבי יהודה כשהתקלקלו לו ארבע מאות חביות יין, באו לנחם אותו, זה היה כל הפרנסה שלו, באו חבריו לנחמו, איך ניחמו אותו?, לא אמרו לו אין דבר.. אמרו לו, אולי עשית איזה חטא, זה הנחמה, שאם עשית איזה חטא תתקן, אמר להם ומי חשוד אני בעינכם, אתם לא מכירים אותי? אני חשוד?, אמרו לו, אתה צודק, אתה לא חשוד, אבל אמרו לו, וכי הקב”ה חשוד שיעשה דין שלא כדין, הצור תמים פועלו, אין אמונה ואין עוול, כל משפטיו צדק ואמת”

בדבריו עורר הראשון לציון על כבוד שמיים. “מי יודע, אני לא רוצה להכנס לחשבונות של אחרים אבל של עצמינו, כנראה לא מספיק הקפדנו על כבוד שמיים, אם אדם רואה מישהו מכה את אביו, הוא יוכל להגיד לא נורא, לא נורא זה יעבור, הרי ליבו יקרע וירוץ ויעשה כל מה שבידו, מה לא יעשה, לא יתחשב לא בעצמו.. ולא בכלום..
אנו רואים כבוד השם נרמס, רמיסת שבת, רמיסת כל קודשי ישראל אנחנו אפילו לא מוחים, לא מתפללים על זה מספיק, לא כואבים על זה, לא בוכים, אז משמיים הביאו לנו התוצאות הנוראות האלה, אבל להתייאש ח”ו, בכל דור ודור היו מצבים כאלה.

על כן צריכים אנו לעשות חשבון נפש, הם מנסים לתרץ תירוצים למה מותר לעשות תחבורה בשבת, חמץ בפסח, כל הדברים.
אנחנו לא מתיאיישם נתפלל יותר חזק, נלמד יותר חזק, כל אחד שמרבה בלימוד, בתפילה ומכווין זה מסייע. כמו שהיו הרבה גזירות והגזרות נעלמו וגם גוזרי הגזרות נעלמו כלא היו, על כן אל לנו להתייאש”. עורר הראשון לציון הגרש”מ עמאר שליט”א.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.