לילה דרמטי: בג”ץ קבע אין עילה לפסול את נתניהו

בית המשפט העליון פרסם את תמצית הנימוקים של פסק הדין בעתירות בעניין הרכבת הממשלה ה-35 וקבע פה אחד כי אין עילה משפטית להתערב בהטלת הרכבת הממשלה על חבר הכנסת בנימין נתניהו.

לאחר כמה שבועות של דיונים – בית המשפט העליון פרסם את תמצית הנימוקים של פסק הדין בעתירות בעניין הרכבת הממשלה ה-35 וקבע פה אחד כי אין עילה משפטית להתערב בהטלת הרכבת הממשלה על חבר הכנסת בנימין נתניהו.

עוד נפסק פה אחד כי אף שההסכם הקואליציוני בין סיעת כחול לבן וסיעת הליכוד מיום 20.4.2020 מעורר קשיים משפטיים לא מבוטלים, לעת הזו אין מקום להתערב באיזה מסעיפיו, וזאת בין היתר בהינתן התיקונים וההבהרות שמסרו ראש הממשלה וסיעות כחול לבן והליכוד.

וכך כתבו: “בתוך כך רשמנו לפנינו את הודעת היועץ המשפטי לממשלה (סעיפים 159-160 לכתב התשובה מטעמו) לפיה כהונתו של חה”כ נתניהו כראש ממשלה תהיה כפופה להסדר ניגוד עניינים שייערך עמו”, נכתב בפסק הדין.

עוד נכתב, שהסכם ניגוד העניינים “יקבע ‘מגבלות בקשר למילוי תפקידו בעניינים הנוגעים למערכת אכיפת החוק’. לסיכומם של דברים – לא מצאנו כי קיימת עילה משפטית למנוע את הטלת הרכבת הממשלה על חה”כ נתניהו מתוקף סעיף 10 לחוק היסוד”.

“המסקנה המשפטית שאליה הגענו אין בה כדי להמעיט מחומרת האישומים התלויים והעומדים נגד חה”כ נתניהו בעבירות על טוהר המידות, ומהקושי הנגזר מכהונה של ראש ממשלה הנאשם בפלילים. אולם תוצאה זו היא פועל יוצא של הדין ומשאמרנו זאת נאמר גם שחזקת החפות עומדת לו”, כתבו עוד השופטים בפסק הדין.

כן הוסיפו: “תפקידו של בית המשפט מוגבל לבחינת עילות הביקורת השיפוטית הקבועות בדין. על כן, כאשר נמנע בית המשפט מהתערבות במינוי כזה או אחר, אין ללמוד מכך אלא זאת – שההחלטה על המינוי אינה בניגוד לדין”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.