בשנת 2018 חל גידול של כ-12% באוכלוסייה על רצף האוטיזם בהשוואה ל- 2017

בעשור האחרון חלה עלייה חדה במספר האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה והרווחה, מ-5,279 בשנת 2009 ל-17,296 בשנת 2018. העלייה מיוחסת בעיקר להתפתחות יכולת האבחנה ובמודעות הגוברת לאוטיזם, ככל שדירוג האשכול החברתי-כלכלי גבוה יותר, כך עולה שיעור האנשים עם אוטיזם. במטרה להיערך לגידול באבחונים ולשפר את השירות, גדל התקציב לטיפול באוטיזם ב- 90% מ-295 מיליון שקלים בשנת 2015 ל- 562 מיליון שקלים בשנת 2019.

שר העבודה והרווחה חיים כץ: " אחד מנושאי הדגל שהצבתי לעצמי לקדם, היה תחום הטיפול באוטיסטים. לצד הגדלת התקציבים, תקני כוח האדם הייעודים לנושא והרחבת השירותים לרווחתם, יסדתי את אגף מנהל המוגבלויות, המעמיד את האדם על הספקטרום האוטיסטי וצרכיו במרכז, תוך תפירת חליפה טיפולית אישית לרמת תפקודו והעדפותיו, מה שתרם לשמחתי בצורה יוצאת דופן לשילובם הפעיל והמיטבי בחברה".

מנתוני משרד העבודה והרווחה עולה כי כ-73% מכלל האנשים עם אוטיזם המוכרים למשרד הם זכרים. מתוך כלל האנשים עם אוטיזם, כ-76% הם ילדים, בני נוער וצעירים בטווח הגילים 0-21. התפלגות זו מוסברת בעלייה שחלה עם השנים בהיקף אבחון התופעה בעיקר לילדים בכל הגילאים. השיעורים נמוכים יותר בקרב נקבות מאשר בקרב זכרים.

פערים ביחס בין מספר מוכרים בנים לבין מספר מוכרות בנות בשנת 2018: בגילאי 0-3 ישנם כ-1,157 בנים לעומת 317 בנות, בגילאי 4-6 יש 2,098 בנים מול 524 בנות, בין הגילאים 14-18 יש 2,171 בנים ואילו רק 507 בנות. גם אצל מתבגרים ובוגרים ישנו פער בין המגדרים – בגילאים 19-21 יש 1,117 מתבגרים ואילו מתבגרות יש 235 ובגילאים 22-35 ישנם 2,086 גברים לעומת 560 נשים.

מן הנתונים עולה כי חלה עליה בשנת 2018 בשיעור האנשים הרשומים עם אוטיזם בכל המחוזות בארץ, שיעור גבוה באופן יחסי נרשם במחוז המרכז. ניתן לראות כי ישנה עלייה במחוז מרכז משנת 2015 שבה היו כ-6,303 אנשים רשומים לעומת שנת 2018 שבה היו כ-8,782 אנשים רשומים. ואילו שיעור נמוך יחסית נרשם במחוז דרום כ-1,506 בשנת 2018 ואילו בשנת 2015 היה 1,011 אנשים מוכרים למשרד. שיעורים בינוניים נרשמו במחוזות ירושלים והצפון בשנת 2018: כ-3,433 בירושלים ובמחוז צפון כ-3,724. לעומת זאת, בשנת 2015 היו 2,533 רשומים בירושלים ו2,466 במחוז צפון. ייתכן כי ניתן לייחס ממצא זה למודעות גבוהה יותר לתסמונת האוטיזם ולחשיבות האבחון המוקדם שלה בקרב האוכלוסיות המתגוררות במרכז הארץ. אפשרות נוספת היא כי במחוז המרכז קיימות אפשרויות אבחון רבות יותר מאשר במחוזות אחרים. יתרה מזאת, עולה מן הנתונים כי במגזר היהודי ישנם כ-16,630 אנשים מוכרים למשרד ואילו במגזר המוסלמי והנוצרי כ-965 אנשים ובמגזר הדרוזי כ-88 רשומים עם אוטיזם.

בנוסף, נמצא קשר ברור בין שיעור האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לבין השתייכות יישוב מגוריהם לאשכול החברתי-כלכלי: ככל שדירוג האשכול החברתי-כלכלי גבוה יותר, כך עולה שיעור האנשים עם אוטיזם מקרב כלל התושבים השייכים לאשכול זה. כך, שיעור האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה והרווחה ביישובי אשכול 9 גבוה פי שלושה משיעור זה ביישובי אשכול 1 (באשכול 10 בו מיעוט יישובים שיעור נמוך מאשכול 9). דפוס זה מלמד כי שיעור האנשים המאובחנים עם אוטיזם גבוה יותר בקרב קבוצות אוכלוסייה מבוססות יותר מבחינה חברתית-כלכלית.

עוד ניתן לראות מהנתונים פילוח לפי קבוצות גיל: כ-560 ילדים בגילאי 0-2 רשומים במשרד העבודה והרווחה, 592 ילדים בגילאי 3-6, ו593 ילדים בגילאים 7-11.

קבוצות גיל של מתבגרים: 12-21 – כ-5,331 מוכרים עם אוטיזם ואילו מעל גיל 22 ישנם כ-5000 בוגרים.

המשרד מפעיל רצף מענים מגוונים לטובת טיפול באנשים על רצף האוטיזם :

61 מעונות יום שיקומיים לפעוטות עם אוטיזם, מסגרת המספקת טיפול וחינוך בשעות היום לכל פעוט מגיל שנה עד גיל 3 על פי צרכיו, לרבות טיפול התפתחותי ופרא-רפואי בשעות היום. במעון צוות רב מקצועי הבונה יחד תוכנית טיפולית תוך מעקב, הערכה ומחקר וגם מאפשר להורים להשתלב בשוק העבודה ולהמשיך בסדר יום נורמטיבי. מסגרות חוץ ביתיות מיועדות לאנשים הנמצאים על רצף האוטיזם שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם בקהילה וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית. מסגרות הדיור החוץ-ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים.

ארבע מכינות לחיים עצמאיים לאנשים עם תפקוד גבוה, המכשירה צעירים אוטיסטים שהשלימו לימודי תיכון, במעבר מבית הספר לעולם העבודה. משך התכנית הוא כשנתיים, והיא מתקיימת במסגרת של דיור מחוץ לבית.

תכניות לשילוב בצה"ל שבמסגרתן משולבים צעירים אוטיסטים ביחידות ייעודיות בצבא, במקצועות כגון פענוח תצלומי אויר והבטחת איכות תכנה, בהם יש לרבים ממשתתפי הקורס יתרון יחסי על האוכלוסייה הבריאה, בשל יכולות חזותיות גבוהות וריכוז בביצוע מטלה ממושכת וחזרתית.

בנוסף, בשנתיים האחרונות תוגבר מערך העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים החברתיים מ- 7 תקנים של עו"סים ייעודיים ל- 117 תקנים של עו"סים ייעודיים גידול של 2000 אחוזים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.