יאיר שכחת ההמשך: "את התורה לא נאבד" • רות בוארון ללפיד בדרך לעצרת המיליון

"מי שמאמין לא מפחד" כתב לפיד נחרצות, יפה אמרת! לכן הציבור החרדי ממשיך את השורות ומזמזם – "את התורה לא נאבד, כי לנו יש את מלך העולם והוא שומר עלינו ועל התורה מכולם".

האמת כאשר קראתי את דבריך על הציבור החרדי בסטטוס האחרון יאיר, כבר כמעט שלחתי לך הזמנה להגיע לעצרת המיליון.

יכולת לעזור לנו להפיק באמת כל התועלת, השלום ואחדות אפילו היו חוזרים סוף כל סוף למסגרת.

אני מאמינה שאם אתה יודע למצוא גם נקודות אור וטוב בציבור החרדי – כמובן אני מאד מקווה שדבריך לא נכתבו בציניות, אזי גם תוכל לשבת ולהבין מתוך הסתכלות על החרדים.

מי שגדל בבית חרדי ולא רק מתוך מחשבותיך הבנתך ודרך השקפתך. בסופו של דבר כולנו יהודים, זרם אחד לובש שחור הזרם השני צבעוני, האחר עם כיפה על הראש, כובע או גלוי ראש, כל זה לא משנה את העובדה שאנו עם אחד שבא מהגולה.

אני בטוחה שעצרת המיליון והציבור החרדי המאוחד, יתנו פן חדש ומבט אחר, בה צריכים אתם לעשות בדק בית, מדוע המצב הגיע לאן שהגיע!?

אני מבינה שזו היתה סיסמתך וסיסמתם של יש עתיד, אך יועצי התקשורת שלך וגם אתה טעו בגדול, כי כפיה , הסתה, מחלוקת, על ציבור גדול ואידאולוגי שגדל על ערכי התורה והאמונה, אי אפשר לשנות בכללי הפחדה!!!

זה לא הלך, וזה לא ילך, כבר מאות אלפי שנים, ובכלל להכניס מליון חרדים למעצר, קודם כל לשחרר את כל הרוצחים את כל המחבלים את כל הגנבים ואת כל הרוע האמתי שיש בכלא.

ואתה יודע שהסיפור מכור וידוע מראש, לא אקטואלי ולא יכול להתקיים, אתה לא מפחיד אותנו ולא תצליח ליישם.

חבל שאינך מבין זאת עדיין ולא מנסה לשנות להוריד גאווה, להבין קבוצה לשבת יחד ולא לשמוע רק את הצד שלך, לשבת יחד כאיש אחד כיאה לעם היהודי כשבט אחים כך אפשר לתקן ביחד.

באשר למפגן האחדות ביום ראשון,

במגילת אסתר נאמר: "ישנו עם אחד מפוזר בין העמים", אמת! המן הדגיש את העובדה שעם ישראל "מפוזר ומפורד" ותמיד מוצא סיבות להיות במחלוקת.

המן , הכיר את סוד כושר ההישרדות של עם ישראל – את כוחו של האחדות, וביקש לרמוז לאחשוורוש שכעת האחדות נחלשה מאחר שהם אינם מאוחדים,

המחלוקות בציבור שלנו החרדי יוצר קיטרוגים בשמים!, השנה האחרונה הפכה כל אבן בנויה לשבירה מלאה בשנאה קנאה ותחרות.

לכן כדי שתפילותינו יתקבלו ברצון וכל גזרה תהפוך לששון, צריכים לתקן את מידותיה הרעות של המחלוקת בכל מגזר, בין החרדים לציבור הכללי, בין ספרדים אשכנזים וחסידים, בין רבנים וגדולי ישראל, בין כל קבוצות ושבטים!

עם ישראל יקר! ביום ראשון יש לנו הזדמנות להעלות לשמים קידוש השם וזכויות. בתפילה מאחדת ואהבת ישראל ללא אלימות ללא שנאה, יחד נקרב כל יהודי באחווה, ובזכות אחדותנו והכוח הרב שהיא מביאה, נזכה שישתנו דברים במדינה, כיאה לעם ישראל מיוחד, שכל שנות דור ודור היה נרדף ונרצח, עתה כשיושבים אנו בארץ ההבטחה, כולנו נעשה מאמץ יחד ונשמור בארץ על אחדות כנה! "ואהבת לרעך כמוך" כדרך תורה.

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.