אם אתם עובדי המגזר הציבורי הסתדרתם!

עובדים שאינם חיוניים ישהו בתקופה שבין ה- 17.4.20- 30.4.20 בחופשה בתשלום

עם תום תקופת ההסכם הקיבוצי שנכנס לתוקף עם אישור התקנות לשעת חירום, הגיעו הממונה על השכר ויו”ר ההסתדרות להסכמות בדבר הסכם קיבוצי חדש המסדיר את אופן העסקת עובדי המגזר הציבורי לאחר חג הפסח ועד לסוף חודש אפריל.

בהמשך להיערכות המגזר הציבורי להמשך מתכונת העבודה המצומצמת בתקופה שלאחר חופשת הפסח, וזאת בהתאם להנחיות, הגיעו הממונה על השכר ויו”ר ההסתדרות להבנות באשר למתכונת העסקת עובדי המגזר הציבורי בתקופה שעד לתום חודש אפריל.

במסגרת הבנות אלו סוכם כי עובדים שאינם חיוניים ישהו בתקופה שבין ה- 17.4.20- 30.4.20 בחופשה בתשלום שכמחציתה על חשבון יתרת ימי החופשה הצבורה של העובד וכמחציתה על חשבון המעסיק.

ההבנות מאפשרות למגזר הציבורי לשמור על רמת תפקוד השירות הציבורי ההולמת את העת הנוכחית, תוך הקפדה על ההגבלות שיחולו במשק ועל הנחיות הבריאות בנושא, והכל בראיה אחראית של תקציב המדינה בתקופה זו, ומתוך הבנה שהמגזר הציבורי חייב לתת כתף ולהיכנס תחת האלונקה בתקופת משבר מאתגרת זו.

ההסדר נועד לתת מענה לצרכי השעה, לשמור על רציפות ההעסקה של העובדים ולייצר ודאות לעובדים ולמעסיקים במגזר הציבורי.

כמו כן יחול ההסדר על המגזר הציבורי הרחב, ויכנס לתוקף לאחר אישור תקנות שעת חירום, ובהתאם להערכת המצב ולהחלטות שתקבל הממשלה בעניין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.