בשנת 2018 חל גידול של כ-12% באוכלוסייה על רצף האוטיזם בהשוואה ל- 2017

במטרה להיערך לגידול באבחונים ולשפר את השירות, גדל התקציב לטיפול באוטיזם ב- 90% מ-295 מיליון שקלים בשנת 2015 ל- 562 מיליון שקלים בשנת 2019

בעשור האחרון חלה עלייה חדה במספר האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה והרווחה, מ-5,279 בשנת 2009 ל-17,296 בשנת 2018. העלייה מיוחסת בעיקר להתפתחות יכולת האבחנה ובמודעות הגוברת לאוטיזם, ככל שדירוג האשכול החברתי-כלכלי גבוה יותר, כך עולה שיעור האנשים עם אוטיזם. במטרה להיערך לגידול באבחונים ולשפר את השירות, גדל התקציב לטיפול באוטיזם ב- 90% מ-295 מיליון שקלים בשנת 2015 ל- 562 מיליון שקלים בשנת 2019.

מנתוני משרד העבודה והרווחה עולה כי כ-73% מכלל האנשים עם אוטיזם המוכרים למשרד הם זכרים. מתוך כלל האנשים עם אוטיזם, כ-76% הם ילדים, בני נוער וצעירים בטווח הגילים 0-21. התפלגות זו מוסברת בעלייה שחלה עם השנים בהיקף אבחון התופעה בעיקר לילדים בכל הגילאים. השיעורים נמוכים יותר בקרב נקבות מאשר בקרב זכרים.

מן הנתונים עולה כי חלה עליה בשנת 2018 בשיעור האנשים הרשומים עם אוטיזם בכל המחוזות בארץ, שיעור גבוה באופן יחסי נרשם במחוז המרכז. ניתן לראות כי ישנה עלייה במחוז מרכז משנת 2015 שבה היו כ-6,303 אנשים רשומים לעומת שנת 2018 שבה היו כ-8,782 אנשים רשומים. ואילו שיעור נמוך יחסית נרשם במחוז דרום כ-1,506 בשנת 2018 ואילו בשנת 2015 היה 1,011 אנשים מוכרים למשרד. שיעורים בינוניים נרשמו במחוזות ירושלים והצפון בשנת 2018: כ-3,433 בירושלים ובמחוז צפון כ-3,724. לעומת זאת, בשנת 2015 היו 2,533 רשומים בירושלים ו2,466 במחוז צפון. ייתכן כי ניתן לייחס ממצא זה למודעות גבוהה יותר לתסמונת האוטיזם ולחשיבות האבחון המוקדם שלה בקרב האוכלוסיות המתגוררות במרכז הארץ. אפשרות נוספת היא כי במחוז המרכז קיימות אפשרויות אבחון רבות יותר מאשר במחוזות אחרים. יתרה מזאת, עולה מן הנתונים כי במגזר היהודי ישנם כ-16,630 אנשים מוכרים למשרד ואילו במגזר המוסלמי והנוצרי כ-965 אנשים ובמגזר הדרוזי כ-88 רשומים עם אוטיזם.

בנוסף, נמצא קשר ברור בין שיעור האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לבין השתייכות יישוב מגוריהם לאשכול החברתי-כלכלי: ככל שדירוג האשכול החברתי-כלכלי גבוה יותר, כך עולה שיעור האנשים עם אוטיזם מקרב כלל התושבים השייכים לאשכול זה. כך, שיעור האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה והרווחה ביישובי אשכול 9 גבוה פי שלושה משיעור זה ביישובי אשכול 1 (באשכול 10 בו מיעוט יישובים שיעור נמוך מאשכול 9). דפוס זה מלמד כי שיעור האנשים המאובחנים עם אוטיזם גבוה יותר בקרב קבוצות אוכלוסייה מבוססות יותר מבחינה חברתית-כלכלית.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.