הפוסק הכריע: תינוק שנתגלה כחיובי בנגיף, יש לערוך לו ברית?

הבוקר הפוסק הגרי”א דינר הביא בשיעורו, שאלה מענינת שהגיעה לפתחו על תינוק שנתברר בבדיקות בית החולים שהוא נושא הנגיף, התינוק בריא ושלם ללא תסמינים, והסתפקו ההורים האם לערוך הברית לתינוק במצב כזה?

הבוקר הפוסק הגרי”א דינר הביא בשיעורו, שאלה מענינת שהגיעה לפתחו על תינוק שנתברר בבדיקות בית החולים שהוא נושא הנגיף, התינוק בריא ושלם ללא תסמינים, והסתפקו ההורים האם לערוך הברית לתינוק במצב כזה?

פסק הגרי”א דינר שלמרות שע”פ הוראות משרד הבריאות אפשר לערוך את הברית, אבל צריך לעשות כמו המוהלים המומחים הרב אברהם גולד והרב גלבר והרב ויסברג וכל המומחים בירושלים שכולם אומרים שאין לערוך ברית לתינוק שחיובי לנגיף, וכל זמן שהילד חיובי אנו לא עורכים את הברית,

הגרי”א דינר הוסיף: שבעיקרון ע”פ משרד הבריאות מי שהוא חיובי אחרי עשר ימים ללא תסמינים הוא יכול לצאת החוצה בלי בדיקה רגיל, מסביר הגרי”א דינר שזה לא הפשט שהנגיף כבר לא נמצא בפנים, הנגיף נמצא, רק אחרי עשרה ימים זה כבר לא מדבק את השני וזה לגבי להסתובב, אבל לגבי הילד זה לא קשור.

וע”כ הגריא דינר הכריע שהילד צריך לחכות עד אחרי שהוא שלילי ואחרי שלילי לחכות שבעה ימים, ורק אז לערוך הברית.

הגרי”א דינר הביע חומרת הדברים, זה לא משחק אנחנו יודעים שחז”ל מסתכלים אחרת בכל הענין הזה. וידוע שכתוב באחד מהקדמונים על דברי חז”ל שקטן אסור לו לצום ביו”כ כי זה יכול להזיק לו. ומביא אחד מהקדמונים מעשה באחד שהגיע בחוה”מ סוכות לאחד הפוסקים עם הילד שלו בן האחד עשרה, ואמר לו תסתכל הבן שלי הוא בן אחת עשרה והוא צם והכל בריא ותקין, אז מה חז”ל אומרים שקטן לא יכול לצום. אז כתב ע”ז אחד מהקדמונים שם בתשובה, עכשיו חוה”מ סוכות הגיע אלינו מי יודע אם עוד שלושים שנה הוא כן יוכל להגיע אלינו. זאת אומרת שמה שחז”ל אמרו הפשט לא מוכרח שמיד נראה ההשפעה אולי זה גורם ח”ו איזה חולשה על הגוף לזמן מאוחר יותר.

מסיים הגרי”א דינר: ולכן אנחנו צריכים להיזהר זה לא משחק ואומרים לילד הזה שיחכה עד שהוא שלילי וכל כמה ימים יעשו בדיקה לילד ואחרי זה יחכו שבעה ימים כדי שיהיה בריאות הגוף, ואז בעזרת השם יעשו את הברית בעיתו ובזמנו לחופה ולמעש”ט.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.