הרבנים על פאות לייס: החובשות יתנו את הדין

במכתב מיוחד יצאו גדולי ההוראה וההלכה בראשות הגר”מ שטרנבוך שליט”א, נגד השימוש בפיאות “לייס” עם בסיס שקוף המובנה על ראש האשה באופן המדמה לחלוטין צמיחת שער טבעי על הראש.

במכתבם אף הוסיפו הרבנים כי האיסור רובץ גם על הסוחרים, וכל החובשות והסוחרים בפאות אלו לנשים נשואות, הם והמסייעים בידם יתנו על כך את הדין.

פאות “לייס” הם פאות שמטרתן לדמות צמיחת שיער טבעית בדיוק כמו השיער הטבעי.

הלייס מובנה בחלק הקידמי של הפאה, שם מותקן בד שקוף עליו שזור שיער, ועל ידי שילוב של טכניקות שונות הוא מדמה לחלוטין צמיחת שיער טבעי על ראש האשה, עד כי גם הפיאניות והמתעסקים בתחום אינם יכולות להבחין לפעמים אם זהו פאה או צמיחת שער טבעי.

בשנתיים האחרונות נכנסה האופנה בשוליים של ציבור החרדים, כאשר לאט לאט חודרת האופנה לתוך הציבור החרדי. הרבנים הביעו את דאגתם שבעתיד הקרוב תתפשט האופנה בקרב כלל הציבור עד שלא יהיה ניתן להכיר על אשה אם היא נשואה, ובעקבות כך יצאו הרבנים במכתב חריף נגד הפאות הללו, כשהם מזהירים כי כל החובשות עתידים ליתן את הדין.

על המכתב חתמו הגר”מ שטרנבוך, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הגאון רבי צבי וובר, הגאון רבי משה שאול קליין, הגאון רבי שריאל רוזנברג גאב”ד בד”צ בני ברק.

כמו כן התייחס מרן הגר”מ שטרנבוך שליט”א בשיעורו השבועי לפיאות הלייס, ואמר “אוי לה לאותה בושה שבעולם העליון היא ובעלה יתביישו מאוד כשיתגלה קלונם לעין כל”. בדבריו אף הסביר כי מלבד עצם האיסור בחבישת הפיאות הנ”ל, זהו גם זלזול בתורה הקדושה, שמראים בזה כמתביישים ביהדותם ומחפשים חבולות שלא יהא ניכר עליהן שמכסות ראשן.

להלן המכתב המלא:

הננו להודיע כי אסור מדין תורה לאשה נשואה לחבוש כל פאה מסוג “לייס” עם בסיס שקוף, עשוי בצורה שנראה שהשיער יוצא מהראש, כדי שלא יהיה ניכר שמדובר בפאה.

כמו כן אסור לסחור בפאות אלו עבור נשים נשואות.

החובשות והסוחרים בפאות אלו לנשים נשואות, הם והמסייעים בידם יתנו על כך את הדין.

ובזכות נשים צדקניות נזכה לראות במהרה בגאולתן של ישראל.

על החתום: זקן הפוסקים הגאון רבי משה שטרנבוך, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הגאון רבי צבי וובר, הגאון רבי משה שאול קליין, הגאון רבי שריאל רוזנברג גאב”ד בד”צ בני ברק.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הפשקוויל הזה אינו שווה מאומה

  זהו אינו פסק, אלא פשקוויל. “פסק הלכה” זוהי תשובה ערוכה ומנומקת בטוב טעם, ולא פשקוויל עם חתימות, שאף אחד אינו יודע את גלגוליו, מי חתם ראשון ומי חתם אחריו, מי זוייפה חתימתו ובאיזה מקרה שונה הטקסט של הפשקוויל אחר החתימה.

  גם ראש החותמים, הגר”מ שטרנבוך, כתב בעצמו להיפך בספרו דת והלכה (וזה לשונו: “היום תו ליכא לאסור משום מראית העין מהאי טעמא גופא, שרבו כל כך הפאות הנכריות היום שיש לתלות בהו”, דהיינו שהרואה תולה ומבין).

  ואין מה להקשות כיצד סתר עצמו, כי אין מקשים קושיות על פשקווילים…

  וכל תוכן הפשקוויל אינו מובן כלל. המחלוקת בין הפוסקים במשך שנים רבות היתה בדיוק על הענין הזה: פאות שלא ניתן להבחין בהן אם פאות הן או שיער, ומפאת כך היו פוסקים שחששו למראית העין.

  מראית העין פירושה שהרואה יחשוב שזו אשה שאינה מכסה את ראשה. אין לכך קשר לפריצות, או כל נושא אחר.

  האוסרים סברו שהיות והפאה אינה ניכרת כלל, יש בזה מראית העין, והפוסקים המתירים חלקו, מתוך הסברא הפשוטה בפוסקים שבמקום שפשט ההיתר, אין מקום לחשוש למראית העין, כי הרואה תולה בהיתר.

  פירוש המילה “תולה” הוא שהרואה אינו יודע אם מדובר בפאה או שיער, אבל משער בדעתו שמדובר בפאה, מאחר שפשט ההיתר. לדוגמא – כשאני רואה אדם מגולח, והוא חרדי, אני תולה שגילח במכונה ולא בתער, כי כבר פשט ההיתר, ומדוע לא לדון אותו לכף זכות שגילח במכונה.

  ממילא אין נפק”מ אם יוצא לייס חדש, או משהו אחר, כי ההיתר העקרוני המובא בפוסקים שייך בכל מקרה בו הרואה אינו יודע אבל משער בדעתו שזו פאה.

  כיום נהיה מצב הזוי, שבאים ומעמיסים את דעת האוסרים על דעת המתירים. אם מאן דהו רוצה לאסור את הפאות מבחינה הלכתית, אדרבה, שיבוא ויחווה דעתו, ונראה מה הנימוקים שלו לאסור. אבל לבוא ולהתיר פאות, ולאסור פאות ספציפיות מתוך טעמם של האוסרים פאות בדורות הקודמים – זה כבר חוכא ואיטלולא. שלא לדבר על נוסח הפשקוויל “דין תורה”… כאשר רוב ככל האוסרים פאות אסרו מדרבנן.

  גיל |
  הגב