חוזרים ללימודים: אלו ההוראות המפורטות של מרן שר התורה ומרן רה”י

“הוראות אלו תקפות להיום יום ב’ י’ אייר, ונא לעקוב אחרי ההודעות בהמשך, ואנו מקווים שבס”ד יוכלו כולם לחזור בקרוב לסדרי לימוד מלאים” נכתב בדף ההנחיות

מרנן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט”א נתנו הסכמתם לרשימת ההנחיות שתתיר פתיחת הלימודים בישיבות ובתלמודי התורה.

כזכור הגאון רבי שרגא שטיינמן והגאון רבי ברוך דב דיסקין יחד עם ד”ר משולם הרט מונו על יד מרנן גדולי התורה לבדוק את פתיחת הכיתות הגבוהות בתלמודי התורה והישיבות הקטנות.

ואלו ההנחיות המפורטות:

“בסייעתא דשמיא לאחר התייעצות עם מומחים ואנשי רפואה ובאישור הרשויות ניתן לקיים מסגרת לימודים מוגבלת לכיתות ז’ ח’ בתתי”ם ולתלמידי הישיבות הקטנות. ברור שאין לקיים סדרי לימוד במוסד ללא קיום הוראות הרשויות וההוראות שיפורסמו להלן בהמלצת הד”ר הרב משולם הרט הי”ו. מוסד שאין באפשרותו לעמוד בתנאים אלו אין לו לפתוח את שעריו וחמירא סכנתא מאיסורא, כמו”כ כל מוסד צריך להעמיד אדם ממונה מטעמו שיהיה אחראי לפקח על שמירת כל ההוראות”.

א. התלמידים מגיעים לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר עם מסכות וכפפות [רצוי להביא זוג כפפות רזרביות לשימוש אחר נטילת ידיים]

ב. לעת עתה הלימודים רק במסגרת השיעורים ולא בחברותות, כאשר התלמידים יושבים במרחק של כ-2 מטר [רצוי עם מסכה] ומחוץ לשיעורים דהיינו בדרך או בהפסקות חבישת המסכה חובה!

ג. בכל חדר לימוד לא יהיו יותר מ17 תלמידים בקבוצות קבועות [ניתן ללמוד במשמרות]

ד. כובעים וחליפות לא יונחו על המתלים אלא כל אחד יניח לידו, התפילות [מנחה ומעריב] יתקיימו בחדרי השיעורים.

ה. המלמד או המג”ש יעמוד במרחק של לפחות 2 מטר, רצוי שתהיה מחיצה שקופה בגובה 2 מטר בין המלמד לתלמידים.

ו. הנהלת המוסד צריכה לדאוג:

א. אביזרי היגיינה כגון סבון לשטיפת ידיים, כוסות חד פעמיות, ניקוי שולחנות וכסאות ע”י מטלית עם חומר חיטוי אלכוהולי וכיו”ב, ניקוי השירותים באופן קבוע.

ב. פיקוח על התלמידים בעת ההפסקות והיציאה מהמוסד על שמירת המרחק וחבישת המסכות, וכמו”כ הסברה לתלמידים על חובת הזהירות.

ז. המלמדים ואנשי הצוות יבררו אצל הרופא האישי אם אינם בדרגת סיכון, ומספק יישארו בביתם.

ח. כל תלמיד צריך להביא אישור מהוריו שהוא בקו הבריאות.

ט. תלמיד שנמצא בביתו אחד מבני המשפחה החולה בנגיף אסור לו להגיע למוסד ועל ההנהלה לוודא שתלמידים אלו לא יגיעו.

י. תלמיד שנמצא בביתו אחד מבני המשפחה בדרגת סיכון [עפ”י דעת רופאים ומומחים] אסור לו להגיע למוסד.

יא. השיעורים כללים והשיחות ימשיכו דרך הטלפון, כמו”כ על המלמדים ומגידי השיעורים להמשיך בקשר בטלפון עם התלמידים [רצוי להעביר את השיעורים גם בטלפון עבור התלמידים שאין באפשרותם להגיע] וכן לדאוג על המשך החבורתות בטלפון.

יב. בקשר להסעות יש לברר אצל הרשויות את התנאים הנדרשים.

יג. תלמידים המתגוררים באזורים בהם יש אחוז גבוה של חולים בנגיף, יש להתייעץ עם רופאים כיצד לנהוג.

יד. הוראות אלו תקפות להיום יום ב’ י’ אייר, ונא לעקוב אחרי ההודעות בהמשך, ואנו מקווים שבס”ד יוכלו כולם לחזור בקרוב לסדרי לימוד מלאים.

בתוך כך, ראש ישיבת מיר הגרא”י פינקל התייחס לדבריו של שר התורה הגר”ח קנייבסקי שיש לעשות הכל כדי לפתוח את הישיבות, “ודבריו בתקופה הזאת הם ממש לעיניים ולמשיב נפש, והוא יצא מגדרו, ועומד בפרץ כמלאך להביא את דבר השם, והשקפה הצרופה, והעיקר מה שהוא עומד, זה על ביטול תורה, שלא היה כדבר הזה”.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. הכן אתם מעלימים את גדול הדור מרן חכם שלום לגבי הישיבות

    עולם התורה לא שייך רק לקבוצות גזעניות זה בטוח לא,,,, בלי קשר לרבנים עצמם ,,אלא לחצרם שמנסים לצקת שליטה במרחב ,,

    פרנק |
    הגב