ירידה של 5% במכירת דירות בהשוואה למאי אשתקד

בחודש מאי נרשמה ירידה מחודשת במספר העסקאות בשוק החופשי, לאחר הגידול החד שנרשם בחודש אפריל. סך הדירות שנמכרו בחודש מאי, כולל דירות בסבסוד ממשלתי, עמד על תשעת אלפים, בדומה למאי אשתקד. אלא שיציבות זו במספר העסקאות נרשמה על רקע גידול חד של 80% במספר הדירות שנמכרו בסבסוד ממשלתי, שמספרן בחודש מאי האחרון הגיע ל-1.2 אלף דירות. בניכוי עסקאות אלו נרשמה ירידה של 5% במספר העסקאות בשוק החופשי בהשוואה למאי אשתקד. יש לציין עוד כי בהשוואה רב שנתית של רמת המכירות בשוק החופשי בחודשי מאי, “מדורג” חודש מאי האחרון כאחד הנמוכים ביותר בעשור האחרון- רק בחודש מאי 2014, אשר עמד בצל ההמתנה לתכנית מע”מ אפס נרשמה רמה נמוכה יותר של עסקאות.

הירידה במספר העסקאות בשוק החופשי התרכזה בפלח השוק של דירות יד שניה. כך, סך עסקאות אלו עמד בחודש מאי על 5.8 אלף דירות בלבד, ירידה של 9% בהשוואה למאי אשתקד. זוהי גם אחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמה בחודש מאי בעשרים השנים האחרונות, כאשר רק במחצית הראשונה של העשור הקודם (אשר עמדה בחלקה בצל האינתיפאדה השנייה והמיתון במשק) נרשמה רמה נמוכה יותר של עסקאות.

בפלח השוק של הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי נרשמה עליה בשיעור של 12%, זאת בהמשך לעליה חריגה בשיעור של 48% בחודש אפריל. עם זאת, בעוד שבחודש אפריל הגידול החד במכירות הקיף את כל האזורים, בחודש מאי בולטת שונות גבוהה בין האזורים, כאשר אזור הצפון ואזור ירושלים בולטים בירידות חדות.

בחודש מאי נרכשו 1.2 אלף דירות ע”י משקיעים, ירידה של 6% בהשוואה למאי אשתקד. משקל רכישות המשקיעים בסך העסקאות עמד על 13%, נמוך ב-1 נקודת אחוז בהשוואה למאי אשתקד. במקביל, הוסיף לרדת “מלאי” הדירות בידי משקיעים, כאשר במהלך חודש מאי נגרעו ממלאי זה כ-520 דירות.

בניתוח רמות המחירים של הדירות הנרכשות ע”י משקיעים לבין אלו הנרכשות ע”י משפרי הדיור והזוגות הצעירים נמצאו פערי מחיר גבוהים ביניהם בפלח השוק של הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי, עובדה שיש בה כדי לרמז כי הם אינם “מתחרים” על אותן הדירות. מנגד, בפלח השוק של דירות יד שניה פערי המחיר מצומצמים משמעותית.

רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי רשמו ירידה של 7% בחודש מאי, זאת לאחר גידול ברכישות אלו בשלושת החודשים הקודמים. בפלח השוק של הדירות החדשות שנרכשו בשוק החופשי ע”י סגמנט זה נמצא כי גידול משמעותי בשיעור הדירות עם זמן המתנה שאינו עולה על חצי שנה (ביחס למועד חתימת החוזה) עד קבלת הדירה.
רכישות משפרי הדיור נותרו ללא שינוי משמעותי בהשוואה למאי אשתקד. גידול נרשם במשך הזמן הדרוש לדירתם הישנה להימכר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.