“להרעיש עולם”: ‘הפלג’ חוזר לחסום את הכבישים

בפלג הירושלמי החליטו לצאת מחר (חמישי) למחאה אדירה בירושלים, בשעה 16:00, פינת הרחובות שרי ישראל – יפו. בעקבות מעצרו של אברך מברכפלד

בפלג הירושלמי החליטו לצאת מחר (חמישי) למחאה אדירה בירושלים, בשעה 16:00, פינת הרחובות שרי ישראל – יפו. בעקבות מעצרו של אברך מברכפלד שנעצר במהלך הפגנת של הקנאים על גיוס בנות.

בהודעת הועדה להצלת עולם התורה נכתב: “בעקבות מעצרו הנפשע של אסיר עולם התורה האברך החשוב הרב מאיר בלוי, שנכלא בשבוע שעבר בעוון לימוד תורה ואי שיתוף פעולה עם גזירת השמד של חוק הגיוס הנורא, הורו גדולי עולם התורה לצאת לרחובה של עיר כדי למחות בכל תוקף ולזעוק נגד הפשע הנורא המתחולל בארץ ישראל נוכח גזירת השמד שמפילה חללים מבתי המדרשות, ולנוכח מעצרו של בן הישיבה שלא מתייצב בלשכות הגיוס כחלק ממערך ההתנגדות נגד חוק השמד”.

5 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הוד כבוד ידיד נפשי עוז אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוקים נהלך ברגש דורש ה' ועוזו ומבקש פניו תמיד ידיו רב לו במלחמתה של תורה בעיון עמוק וישר, כבוד שמו מפואר ונערץ הרב רבי מאיר נר"ו יאיר ויופיע יצהיר ויגיע עדי עד, החיים והשלום הטובה והברכה לך עם כל בני ביתך מעתה ועד עולם. ובסימן טוב ובמזל טוב. רבותי להרעיש עולם! הזדמנות לקידוש ד'

  הוד כבוד ידיד נפשי עוז אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוקים נהלך ברגש דורש ד’ ועוזו ומבקש פניו תמיד ידיו רב לו במלחמתה של תורה בעיון עמוק וישר, כבוד שמו מפואר ונערץ הרב רבי מאיר נר”ו יאיר ויופיע יצהיר ויגיע עדי עד, החיים והשלום הטובה והברכה לך עם כל בני ביתך מעתה ועד עולם.

  שמחתי באומרים לי כי זכית להיות נתפס על דברי תורה על ידי שלטון הרשע על היותך מסרב לשתף עמם פעולה בגזירת השמד אשר חוקקו ואשר פועלים זה כמה להניא לב העם מלשמוע בקול ד’ ולהקשיב אל דברי התורה אשר נאמרו מפי הגבורה והייתם לי שתעסקו בדברי תורה ולא בדברים בטלים.

  ואתה בחרת להיות נאמן לד’ ולתורתו, כרבי עקיבה ע”ה וכרבי חנינה בן תרדיון ע”ה וכרבי אלעזר בן פרטה ע”ה וככל ארזי הלבנון אדירי התורה אשר זכו להעמיד תורה בישראל בהיותם נאמנים להי”ת ונאמנים לציווי התורה במסירותם בכל לב ובכל נפש, ובהתפסם על דברי תורה לא לעצמם בלבד נתפסו אלא לכל הכלל כולו נתפסו, ובכך זכו היותם למאורי ישראל עד סוף כל הדורות, כי הרי באמת יש לדברי תורה כל כח השמירה אשר בעולם וכמאמרם ז”ל בתנא דבי אליהו סא”ר פ”ד כל תלמיד חכם שעוסק בתורה בכל יום תמיד בשביל להרבות כבוד שמים אינו צריך לא חרב ולא חנית ולא כל דבר שיהיה לו שומר אלא הקב”ה משמרו בעצמו וכו’ וכ”ה בתנד”א פי”ח שם עיין נפש החיים שער ד’ פ’ ט”ז ואעפ”כ היתה המציאות אשר גדולים צדיקים אדירי תורה אשר נתפסו בשלטון רשע.

  ובש”ס סוטה דף כ”א איתא דתורה אור וזכותה רב מן המצוה דבין בעידנא דלא עסיק מגינא מן היסורים, והא החרש והמסגר אלף דגלו בגלות יכניה לבבל והיה בוודאי נראה להעומדים מן הצד כי ח”ו הם הגולים, והפחותים מהם נשארו בירושלים ולא גלו וכאילו ח”ו ח”ו אין בכח התורה להגן על הגיבורים במלחמתה של תורה, אלא יודעים אנו כי היפוך הערכין הוא דצדקה עשה הי”ת והקדים גלותם כדי לבסס תורה בישראל בגלות בבל, הרי לנו כי גבורת התורה לא פגה חלילה בהיות גבוריה בצרה ובשביה, אלא עצה עמוקה היא ממי שמאד עמקו מחשבותיו ואשר אמר הנביא בשמו כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, וכבר כתב בספר חובות הלבבות בשער הבטחון פ”ג סוף הקדמה הראשונה וזלה”ק והליכות דיני הבורא יתעלה יותר נעלמות ועמוקות ועליונות מהגיע אל ידיעת חלקיהן כל שכן כללן, ע”כ.

  וא”כ בוודאי גברא רבא דכוותך בהתמדת התורה באופן מופלג וידיעת התורה בהפלגה ויראת ד’ טהורה בהפלגה גדולה, עובדא זו הרי היא מן המאד עמקו מחשבותיו ברוך הוא, ואשריך שעל ידך מתגלה לכל בר דעת גילוי עומק. וזכות היא לעצמך, וזכות גדולה ועצומה לבני בביתך יחיו מן הנשים השאננות הבוטחות דאיתא בגמ’ ברכות די”ז א’ גדולה הבטחה שהבטיחן הקב”ה לנשים יותר מן האנשים דאתנויי גברייהו בי רבנן, ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, ולכאורה היכן ההבטחה, אלא בוודאי כי מאד מאד עמקו מחשבותיו ברוך הוא, וצריכים אתם לידע כי לא לעצמכם בלבד גילוי הנהגה זו אלא להכלל כולו, להעמדת תורה בישראל לדור דורים ולנצח נצחים, ומלאכי מעלה בשאלתם זו תורה וזו שכרה אין אנו יודעים מה תשובה השיבו להם, האם שתקו כך עלתה במחשבה לפני, או דהוא בכדי שלא ישוב העולם לתוהו ובוהו ומים.

  “אבל עכ”פ כי זו מן הנהגה עמוקה ועמוקה מאד מאד. ועל כך שמחתי כי חלקך בחיים חיי עולם אשר נטע ד’י”ת בתוכינו, נטיעה אשר פרה ורבה כדאיתא בחגיגה, ובלא ספק תראו רוב סייעתא דשמיא בהמשך עלייתך בתורה ויראת ה’ טהורה להרבות תורה בישראל להגדיל התורה ולהאדירה כל הימים בנחת ובשלווה אורך ימים ושנות חיים בטובה ובברכה כאוות נפשכם הטהורה.

  ונפש תדרשך לטובה כה”י באהבה רבה ואהבת עולם, טוביה הלוי נוביק.

  לַיְּהוּדִ֕ים הָֽיְתָ֥ה אוֹרָ֖ה וְשִׂמְחָ֑ה וְשָׂשֹׂ֖ן וִיקָֽר. |
  הגב
 2. לכל הפלג והמעודדים

  אין זו דרך התורה לצאת ולנפגין בכוחניות.
  “דרכיה דרכי נועם , וכל” עם דגש על ה’וכל’ “נתיבותיה שלום”!
  לא כך דרכה של תורה , שלא לדבר על הביטול תודה האדיר הזה , והחילול השם הנורא.
  כואב לאן התדרדרנו

  שלמה |
  הגב
 3. זוהי תגובה בפעם הראשונה

  חבל, איך כח להפגנות ולמה ביום חמישי אין יותר כח

  רותי |
  הגב
 4. אלו שלא יוצאים למחות כבר כּתיב עליהם "וַיִּתְאַפַּק הָמָן"

  ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. לַיְּהוּדִ֕ים הָֽיְתָ֥ה אוֹרָ֖ה וְשִׂמְחָ֑ה וְשָׂשֹׂ֖ן וִיקָֽר. רבותי! הזדמנות לקידוש ד’ ולהרעיש עולם, בסימן טוב ובמזל טוב. כל עם ישראל מברכים את הגאון הצדיק המוסר נפשו על קידוש השם (ולכאורה) הוא “מנהיג הדור הבא”, היינו מוה”ר רבי מאיר בלוי שליט”א – אסיר עולם התורה.

  אשריך רבי מאיר שנתפסת במצות קידוש שם שמים, וזכית לקדש את שמו יתברך ברבים, וכעת מהשמים נותנים לך כח להישאר חזק ע”פ דרך התורה הק’, בגאוה, בחוזק, ו”בעזות דקדושה” במעצר פתוח, עם הכובע והחליפה של החרדים לדבר ד’, כי רואים את היראת שמים שלך על פניך, ולכן פטרו אותך מללבוש את הבגדים הצואים שלהם, שהם מסריחים, ומלא צואה וכו’….. חזק ואמץ! ואל תחת מפני איש!!! כי הגאולה קרובה מאוד, כי הגאולה קרובה מאוד, כי הגאולה קרובה מאוד, כי הגאולה קרובה מאוד מאוד מאוד.

  בפלג הירושלמי החליטו לצאת ביום חמישי למחאה אדירה בירושלים. כולם להגיע להפגנה החשובה תנו כבוד לתורה מכל החוגים והעדות, אשכנזים, ספרדים, דתיים, חסידים, תימנים, מתנגדים, חרדים, מסורתים, תנו כבוד לתורה והוקירו לומדיה. בואו להזדהות עם הבני תורה, והאברכים, ובני הישיבות עמלי התורה, שבזכותם אנחנו חיים כאן. ועל כל אלו שלא יוצאים למחות כבר כּתיב עליהם “וַיִּתְאַפַּק הָמָן”. ודע: שלפי דעת “כל גדולי הדור” חייבים לצאת להפגין ולמחות נגד השמד. ועל כל אלו שלא מוחים כּתיב “וַיִּתְאַפַּק הָמָן”.

  אלו שלא יוצאים למחות כבר כּתיב עליהם "וַיִּתְאַפַּק הָמָן" |
  הגב