מוסמכי “יורה יורה” הוכרו רשמית לכהן כ’רבנים בתפוצות ישראל’

הרה”ר ונשיא ביה”ד הגדול הגר”ד לאו שליט”א ונשיא ‘ועידת רבני אירופה’ הגר”פ גולדשמידט שליט”א המכהן כראש ועד הרבנים של בית המדרש, חתמו על תעודות ההכרה וההוקרה * ראש בית המדרש הרה”ג רבי משה יהודה הלפרן: ‘בוגרנו מעטרים בכתר תורה עשרות קהילות מפוארות ברחבי העולם היהודי להגדיל תורה ולהאדירה’

 

במעמד מרשים ומרגש שהתקיים בהיכל בית הכנסת הגדול בפרנקפורט הוענקו תעודות הכרה רשמית לכהן בפועל כ’רבנים בתפוצות ישראל’ לעשרים הבוגרים של בית המדרש דברלין שבנשיאות גאב”ד אירופה הגאון הגדול רבי חנוך הכהן ארנטרוי שעיטרם והסמיכם בסמיכת חכמים ‘יורה יורה’ לאחר שעברו את כור המבחנים. הרה”ר ונשיא ביה”ד הגדול הגר”ד לאו שהיה אורח הכבוד במעמד, והגר”פ גולדשמידט נשיא ‘ועידת רבני אירופה’, רב ואב”ד מוסקבה וראש ועד הרבנים של בית המדרש, חתמו על התעודות. בטקס המיוחד השתתפו; המארח רבה של פרנקפורט ויו”ר רבני גרמניה הרב אביחי אפל, רבני ערים מרחבי גרמניה וראשי הארגונים היהודיים.
ראש בית המדרש הרה”ג רבי משה יהודה הלפרן אמר כי ‘זהו יומא טבא לרבנות אירופה בכלל ולמדינות אשכנז בפרט, בוגרנו מעוטרים בכתר תורה עשרות קהילות מפוארות ברחבי העולם היהודי ופועלים לקרב אחינו בני ישראל במקומות מושבותיהם ועתה נוספו עוד רבנים שהוכרו לכהן פאר בקהילות ישראל להגדיל תורה ולהאדירה’.
את בית המדרש לרבנים בברלין, ייסד הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר זצוק”ל שחולל מהפך בכל אשכנז. כן עמדו בראש ביהמ”ד הגרד”צ הופמן זצוק”ל בעל שו”ת ‘מלמד להועיל’ והגאון רבי אברהם אליהו קפלן זצוק”ל שאף נטמנו בבית העלמין בשכונת וייסנזה בעיר. ראש בית המדרש האחרון לפני סגירתו עת עלה הכורת הנאצי בשואה היה הגאון הרב יחיאל יעקב ויינברג זצ”ל בעל ה’שרידי אש’.
לפני כעשור, עם גידולה של הקהילה היהודית בגרמניה לאחר ההגירה ממדינות ברית המועצות לשעבר, נוצר צורך ברבנים צעירים תלמידי חכמים ויראי שמים היודעים את רוחם של יהודי אשכנז ויוצאי רוסיה. יו”ר קרן לאודר הרב יצחק יהושע ספינר הפועל כעשרים שנה לחיזוק היהדות בגרמניה ובאירופה, הקים מחדש, לצד הישיבה שייסד, את ביהמ”ד העתיק כדי להכשיר ולהסמיך רבנים עבור קהילות הקודש באשכנז ובאירופה.
בית המדרש עומד היום תחת הכוונתו של נשיא המוסד הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי הקובע את סדרי ותכני הלימוד והמכוון את לימודי בית המדרש והנהגתו על כל צעד ושעל, והוא הבוחן לאורך כל תקופת הלימודים והמסמיך את תלמידיו בסמיכת ‘יורה יורה’ כאשר הם עוברים בהצלחה את כור מבחנו. ראש בית המדרש הרה”ג רבי משה יהודה הלפרן מלונדון, חבר הועדה המתמדת של ‘ועידת רבני אירופה’ ונציג ביהמ”ד בוועדה, מרביץ בלומדי ביהמ”ד תורה ברוח הישיבות הקדושות לצד ההלכות הנדרשות. בעולה של תורה נושאים נכדי הגאון המייסד זצוק”ל ה”ה האחים הרב מאיר והרב עזרי’ הלדסהיימר. נשיא ‘ועידת רבני אירופה’ הגאון רבי פנחס גולדשמידט מכהן כיו”ר ועדת בית המדרש.
טקס ההענקת התעודות לעשרים הרבנים התקיים בתום יום עיון שהתקיים כחלק מתוכנית הבוגרים המקיימת מספר פעמים בשנה ימי עיון ולימוד לכל הבוגרים הפועלים במשרות שונים של רבנות ברחבי גרמניה, שמתכנסים ללימוד בעיון בסוגיות הלכתיות הנוגעות להם למעשה בתפקידם במהלכם ושומעים שיעורים ודברי חיזוק מגדולי הרבנים והדיינים באירופה ובהם אב”ד בית דין לונדון ויו”ר הועדה המתמדת הגאון רבי מנחם געללי ממלווי בית המדרש. במהלך יום העיון מסר אורח הכבוד הרה”ר הגר”ד לאו שעור בחובת האחריות של ‘ידינו לא שפכו את הדם הזה – שראינוהו ופיטרנוהו בלא לוי’ תוך שהוא מפליג בתחומי אחריותו של רב קהילה לדאוג לכל הבאים בשעריה.
הרבנים שעוטרו ב”יורה יורה” והוכרו לכהן כ’רבנים בקהילות הקודש בתפוצות’: הרב מרדכי באללה, הרב אברהם יצחק רדביל, הרב משה באומל, הרב שלמה אפנסיאב, הרב דניאל פביאן, הרב ראובן קוניק, הרב יהונתן קוניץ, הרב שלמה אמינוב, הרב נפתלי סורבצוב, הרב יעקב פרצובסקי, הרב בנימין קוחן, הרב נתן וולף קפלן, הרב יוחנן גוגנהיים, הרב שלמה זייץ, הרב שרגא יעקב פונומרוב, הרב אלכסנדר כהנובסקי, הרב משה קורוב, הרב נחום ישראל בריטבא והרב שמשון פושנקו.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.