רשות המסים שלחה לכ-300,000 שכירים אישורים אוטומטיים לתיאום מס

לקראת שנת המס 2020 שלחה רשות המסים, במהלך חודש דצמבר, לכ-300,000 שכירים, אישורים אוטומטיים לתיאום מס לשנה החדשה ובכך חסכה מהם את הצורך לערוך בעצמם תיאום מס חדש. בנוסף, שלחה הרשות מכתבים לכ-73,000 גמלאים בדבר עדכון בשיעור הפטור לקצבתם השוטפת.

האישורים האוטומטיים לתיאום מס נשלחו ל-300,000 שכירים העומדים בקריטריונים שנקבעו, שהמרכזי שבהם הוא שלא חלו שינויים בגובה ההכנסות שלהם בשנים האחרונות. כל מי שקיבל את האישור האוטומטי לשנת 2020, והאישור אינו משקף את הכנסתו או מצבו האישי בשל שינויים שחלו בשנה החולפת לדוגמה: התרחבות המשפחה, שינוי מעסיק וכו’ יכול לערוך תיאום מס עדכני באמצעות היישום האינטרנטי לעריכת תיאום מס (מתאים להקלות מסוימות) או באמצעות מערכת פנייה אינטרנטית למשרדים לבקשת תיאום מס או להגיע פיזית למשרדי הרשות.

כמו-כן, הרשות שלחה לכ-73,000 גמלאים, שקיבעו את זכויותיהם, מכתב בדבר עדכון שיעור הפטור המגיע להם עבור קצבתם החודשית השוטפת. בהתאם למכתב, ולפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, החל מ-1.1.2020 שיעור הפטור מתשלום מס עבור קצבה חודשית שוטפת יגדל ב-3% ויעמוד על 52% מתקרת הקצבה המזכה בפטור, שהיא 8,510 ₪ לחודש.

ביום ראשון, ה-5.1.20 תיפתח האפשרות לערוך תיאום מס מקוון באינטרנט ובאמצעות מערכת הפנייה למשרדים לבקשת תיאום מס. מדובר בשתי חלופות אותן מעמידה הרשות לטובת הציבור, שמאפשרות להם לערוך תיאום מס מבלי לעמוד בתורים ומבלי לצאת מהבית. בשנת 2019 כ-155,000 שכירים ערכו תיאום מס מקוון וקיבלו מיידית אישורים לתיאום מס וכל זאת מבלי לצאת מהבית ומבלי לעמוד בתורים במשרדים. היום, ה- 1.1.20 תיפתח האפשרות לערוך תיאום מס במשרדים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.