שר הדתות לאוצר וליברמן: “תדאגו לתקציב מליונים עבור שנת השמיטה”

השר לשירותי דת מתן כהנא בפניה דחופה לאוצר: מצוות השמיטה היא ערך יהודי לאומי וחברתי ממדרגה ראשונה. יש להקצות לאלתר תקציב שיאפשר היערכות מלאה לשנת השמיטה*שמעון (מוני) מעתוק מנכ”ל המשרד לשירותי דת מבקש בדחיפות להעביר את ‘הצעת מחליטים’ לתקצוב פרויקט השמיטה.* סך התמיכות הכולל עבור השמיטה עומד סביב ה 150 מיליון ₪

קרבה שנת השבע; במשרד לשירותי דת נערכים לקראת שנת השמיטה. משרדי הממשלה פועלים ללא תקציב מדינה ובהעדר תקציב לא ברור כיצד תושלם ההיערכות לקראת שנת השמיטה הקרבה ובאה. השר לשירותי דת מתן כהנא מבקש לקדם בדחיפות החלטת ממשלה שתעסוק בהשלמת ההיערכות לשנת השמיטה במטרה לאפשר לחקלאים להמשיך לספק תוצרת ישראלית במהלך שנת השמיטה ולאפשר לאזרחים לרכוש מזון לו תעודת כשרות שניתנה על ידי הרבנות הראשית לישראל.

השר לשרותי דת מתן כהנא הנחה את מנכ”ל המשרד לשירותי דת שמעון (מוני) מעתוק לפעול לאלתר מול הממונה על התקציבים במשרד האוצר מר יוגב גרדוס ומול מנכ”לית משרד החקלאות הגב’ נעמה קאופמן בכדי להקצות תקציב שיאפשר השלמת ההיערכות לשנת השמיטה.

השר לשירותי דת מתן כהנא: “מצוות השמיטה היא ערך לאומי וחברתי ממדרגה ראשונה. התקציב הנדרש יאפשר לשמור על מצוות שמיטה כהלכתה ויחזק את החקלאות הישראלית. המתווה המוצע לשמיטה הקרבה גובש כבר לפני מס’ חודשים ע”פ הנחייתו של הראשל”צ הרב יצחק יוסף שליט”א אך לצערי טרם הוקצה כלל התקציב הייעודי הנדרש למימושו. כשר לשירותי דת אוודא כי למנגנוני שירותי הדת יהיו את כל הכלים הנדרשים על מנת לקיים את מצוות השמיטה כסדרה.”

מעתוק: “שנת השמיטה תחל בתאריך א’ תשרי התשפ”ב (7.9.2021) תקציב התמיכות נועד להיערכות ולליווי החקלאים במהלך שנת השמיטה. ישנם תהליכים אשר לא ניתן לביצוע לאחר כניסת שנת השמיטה” .

בכדי לתת פתרון הולם לבעיית התקציב ולוחות הזמנים הלחוצים מבקש מנכ”ל המשרד לשירותי דת להעביר בדחיפות את הצעת המחליטים לתקצוב פרויקט השמיטה. במשרד מציינים שאם לא תתקבל החלטה מהירה ע”י ממשלת ישראל, המשך פעילותם של אוצרות בתי הדין יהיה תלוי ברצונם הטוב של החקלאים ועמותות מהמגזר השלישי הפועלות בתחום השמיטה.

השר לשירותי דת מתן כהנא מבקש באמצעות הצעת המחליטים ובשיתוף שר החקלאות עודד פורר, לאפשר לאזרחי המדינה והחקלאים הרוצים לספק ולאכול מזון כשר על ידי הרבנות הראשית לישראל. “תקציב השמיטה יאפשר לתמוך בחקלאים הישראלים להמשיך את פעילותם בהתאם להלכה. ולמנוע הצפה של תוצרת חו”ל או יבול נוכרי”.

בעיון בהצעת המחלטים עולה כי סך התמיכות הכולל עבור השמיטה עומד סביב ה 150 מיליון ₪ כאשר המשרד לשירותי דת יתוקצב בכ 30 מיליון ₪ לצורך היערכות לשנת השמיטה בדגש על הקמת מערך היתר המכירה ותמיכה באוצרות בית הדין. שאר התקציב על סך כ120 מלשח יועבר למשרד החקלאות לצורך תמיכה בחקלאים.

מנכ”ל המשרד לשירותי דת שמעון (מוני) מעתוק מסר :”הצעת המחלטים נדרשת באופן דחוף לצורך השלמת ההיערכות לשנת השמיטה בדגש על התמיכה בחקלאים ובאוצרות בית הדין ולאור לוחות הזמנים הצפופים הרי שלא ניתן להמתין לאישור התקציב השנתי בממשלה”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.