שלטי הצניעות בבית שמש: בג"ץ נתן לעירית בית שמש ארכה

אחרי שנים שהתפרסם כמה שלטי הצניעות 'פוגעים' בחיי התושבים בבית שמש, עד כדי כך שבית המשפט איים על ראש העיר דאז במעצר, לפתע עם חילופי השלטון בעיר כבר נשמעות זמירות אחרות, ושנה אחרי הארכה שניתנה אחרי המועד הסופי להורדת השלטים, בג"ץ נעתר השבוע לבקשת העירייה העניק תשע חודשים נוספים לטיפול בשלטים.

אחרי שנים שהתפרסם כמה שלטי הצניעות 'פוגעים' בחיי התושבים בבית שמש, עד כדי כך שבית המשפט איים על ראש העיר דאז במעצר, לפתע עם חילופי השלטון בעיר כבר נשמעות זמירות אחרות, ושנה אחרי הארכה שניתנה אחרי המועד הסופי להורדת השלטים, בג"ץ נעתר השבוע לבקשת העירייה והעניק תשע חודשים נוספים לטיפול בשלטים.

ראש העיר לשעבר חה"כ משה אבוטבול בתגובה: "אני שמח לגלות כי הבג"ץ מגלה הבנה למורכבת של בית שמש, רק חבל שבתקופתי בית המשפט השמיע זמירות אחרות".

בדיוק ביום חמישי כ"א חשוון תשע"ט, יום בו הוכרעו הבחירות בבית שמש, קבע בית המשפט העליון כי על עיריית בית שמש לפעול תוך 50 יום להסיר את כל שלטי הצניעות מבית שמש ולקבוע שבעה מצלמות אבטחה בשכונת קרית הרמ"א, אם לא כן העירייה והעומד בראשה באותם הימים הרב משה אבוטבול יחוייבו בקנסות גבוהים על 'ביזוי בית המשפט' על כל יום שהשלטים נותרו על מכונם.

מדובר אכן במאבק משפטי המתנהל מזה כחמש שנים מול עיריית בית שמש, מאבק אותו מובילים המרכז הרפורמי לדת ומדינה יחד עם קבוצה של ששה נשים מבית שמש הלא חרדית.

המאבק החל בבית המשפט המחוזי והגיע עד לעליון, וזאת בשל עתירתו של הרב משה אבוטבול כנגד ההחלטה לחייב את העירייה על בזיון בית המשפט בכך שלא הצליחה להסיר את שלטי הצניעות מלב השכונות החרדיות ובמיוחד מהמרכז המסחרי בקרית הרמ"א.

בהרכב של שלשה שופטי בג"ץ ובראשות המשנה לנשיאה השופט חנן מלצר, ניתנה ביום חמישי שעבר ההכרעה המיטיבה עם עיריית בית שמש, וכך אנו קוראים בהכרעה: "נוכח הטעמים המפורטים בבקשה המוסכמת שבכותרת, לפיהם המערערת 2 (- העירייה) פועלת להביא למימוש האמור בפסק הדין בדרכי שלום, תוך קיום שיח משותף עם התושבים, ובשים לב לאמור בפיסקאות 5-4 לבקשה, שלפיהם נעשו על-ידה כבר מספר צעדים בהתאם לצווים שניתנו במסגרת פסק-הדין – ניתנת בזאת ארכה לביצוע מלא של פסק הדין עד לתאריך 30.09.2020".

ראש העיר לשעבר וכיום חה"כ משה אבוטבול אומר בתגובה: "אני מברך על החלטת הבג"ץ לתת לעירייה ארכה נדיבה של תשעה חודשים נוספים, טוב שבג"ץ מגלה הבנה למורכבות של העיר בית שמש, רק חבל שפרץ נדיבות שכזה לא התגלה בתקופתי, כאשר מולי הבג"ץ אפילו איים במעצר בפועל על ביזוי בית המשפט, ואילו כיום שהשלטון לא בידיים חרדיות זה לא בוער לאף אחד. התנהלות חד צדדית זו מעוררת תהיות רבות, ואח"כ שואלים במסדרונות הפרקליטות מדוע הציבור מאבד אימון במערכת המשפט".

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. לא מבינים כלל וכלל כנסו

  לדעתי: עיקר הצרה בזה היא: מה שאצל רובם ככולם של השומרי תורה ומצות והנקראים חרדים, וגם אצל הנקראים בני תורה, נתקבל גם כן הדרכותיהם ושיטתם המסולף, מפני שמסתכלים עליהם בהערכה וחשיבות שהרי הם הבעלי מקצוע, וכל זה מפני שחסר אצלינו כבוד והערכה להתורה הק' ולדעת ולהאמין שהתורה הק' לא חסרה כלום, וכל מה שאנו צריכים לדעת במהלך חיינו התורה הק' מעניקה לנו ומלמדת אותנו כאמא המלמדת לבנה כל מה שצריך לו, ומה שאין אנו מקבלים מהתורה הק' אי אפשר לקבל משום מקום אחר, ואם היה לנו כבוד להתורה כראוי לא היינו נתפסים בשאר דרכים המסולפים..

  ועל כן עלינו ללמוד מכל זה מה שגם נוגע לנו לדעת כמה הוא המבוקש מאתנו להתקדש בשעה שעוסקים בענינים גשמיים, כי גם הצדיקים התחילו בדרגות הראשונות הקרובות יותר לחומר הגוף והיו מטפסים ועולים לאט לאט עד שהגיעו למה שהגיעו, ולכן גם מאתנו מבוקש להתקדש הרבה. וכמובן להתחיל בדרגא ששייך לנו ומשם לטפס ולעלות תמיד יותר ויותר, ועל כן עלינו לפלס דרכינו על כל פנים בקו כזה שיוביל אותנו להעליה המבוקשת לבסוף.

  ועל כן עלינו לדעת את הקו שהוא המסילה העולה בית קל, וזה אנו צריכים ללמוד ממה שמסופר בתורה הק' ולכוון דרכינו גם באותה המסילה ואותו הקו כנזכר, והוא מסילת הפרישות להפשיט את מחשבתו ביותר מכל הרגשת הגשמיות והנאתה בשעה שאנו עוסקים בה, וכמו כן בעת האכילה ובכל שאר הענינים הגשמיים. וכמה שהאדם מצליח להפשיט את מחשבתו והרגש הנאתו מהגשמיות הרי הוא מתקדש יותר והרי הוא מתקרב יותר לד' ית' ולכל דרגות הרוחניות, עד שיגיע שהרגשותיו יתהפכו מגשמי לרוחני, וימשיכו אותו רק לתענוג הרוחני ויהיה נמאס בעיניו כל התאוות והנאות הגשמיות.

  וכמבואר בספר מסילת ישרים שצריך האדם תמיד לחשוב ולהתבונן על מיאוס התאוות וההנאות הגשמיות בין בבחינת האכילה ושאר ההנאות הגופניות ובין בבחינת הכבוד והממון ושאר דברים ע"ש, ודי בזה להעיר לב מבקשי אמת. במקום אחר, ד"י ויצילנו מידי היזקם.

  וכל זה גם מפני שלא שמשו גדולי הדור, ולא רק גדולי הדור לא שמשו, אלא אפילו קטני הדור שמלפנינו לא שמשו, ולא מתחשבים עם המסורה הישנה של עם ישראל, ואם היו מתחשבים עם המסורה הישנה ומחשיבים אותה כראוי, ומחפשים לדעת את מהלך החיים הישן ע"פ תורתינו הקדושה אפילו אצל עמי הארץ מדור הישן, היו לנו היום הבני תורה פנים אחרות, פנים יותר יפות, ולב יותר חם של יהודי, כמו בכל הדורות. ועל כן אין חידוש למה הדור הצעיר נולדים בטבע של השתוללות וחציפות שלא היה דוגמתו בכל הדורות, כי מכיון שיוצאים מחיי בית כאלה הרי זה פשוט שזה חטאתך וזה פריה. וכמו בזריעת חיטים שכפי שזורעים אותו כן הוא צומח וגודל, כן הוא לגבי הולדת הילדים (ועי' אור החיים הק' ריש פ' תזריע). אמנם מכיון שלא מבינים על פי דעת ודת התורה והקדושה לכן לא מקשרים הדברים זה לזה אע"פ שזה כל כך פשוט בכל הספה"ק.

  אמנם החכמי יוון של היום, שאין להם ריח וזיק של תורה כלל וכלל, והם מכחישי האמונה, לכן הם ממציאים חכמה חדשה ואומרים במלים יפים ומחוכמים שיש להילד מחלת נפש או בלשונם בעיה נפשית וצריך טיפול מיוחד, והם גם יתנו את הטיפול תמורת כסף טוב, ונמצא הם מרויחים זה פעמיים בין בשעה שגורמים את שורש הקלקול, דהיינו בשעה שנותנים את ההדרכה המובילה לשאול, ובין אחר שכבר צמח הקוץ מכאיב ו"יעקבנו זה פעמיים".

  אמנם לדאבונינו היצר הרע התגבר מאוד בדור שלנו שדומה לדור המבול, ועל כן לא שמים לב לדעת גדולי התורה והיראה, וכל המחבלים כרמים נעשים מושלים בכיפה, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ועל כל פנים עלינו לזעוק את כאבינו וישמע חכם ומבקש ד', ויתבונן וילך אצל חכם אמיתי שיש לו דעת תורה הטהורה, לפי מסורת ישראל סבא, ועל ידי כן ושב ורפא לו בס"ד. וישמע חכם ויוסף לקח להבין דבר מתוך דבר בס"ד.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב