תדיראן הולדינגס :שיא במכירת מזגנים בהשוואה לרבעונים מקבילים

ההכנסות הסתכמו בכ-172.7 מיליון ₪, צמיחה של כ-16.8% והרווח הנקי הסתכם בכ-7.6 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-22.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
הרווח הגולמי הסתכם בכ-44.0 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-21.9% תוך שיפור הרווחיות לכ-25.5%

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-47.9 מיליון ש"ח לעומת כ-9.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

לנוכח נתונים מרשימים אלו אומר משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "שנת 2019 נפתחה תוך המשך המגמה החיובית שאפיינה את סוף השנה הקודמת. ברבעון זה אנו מציגים צמיחה בכל הפרמטרים ואף נרשם שיא במכירת מזגנים בהשוואה לרבעונים מקבילים.
תחום ההתייעלות האנרגטית מתקדם בהתאם לתוכניות העבודה וברבעון זה הכרנו ברווח מהקמה בגין בית חולים נוסף. אנו צפויים להכיר ברווחים שוטפים בגין כל בתי החולים שנכללים בפרויקט עד תום שנת 2033. הניסיון הרב שאנו צוברים בתחום ההתייעלות האנרגטית בבתי החולים ממצב אותנו כחברה המובילה בארץ בתחום ההתייעלות האנרגטית ואנו מעריכים שיסייע בהרחבת הפעילות עבור תחומים נוספים.
הפעילות הבינלאומית ממשיכה לקרום עור וגידים ואנו רואים בה מנוע צמיחה אשר ישיא פירות רבים בטווח הבינוני והארוך.
בהסתכלות על המשך השנה, אנו נמצאים בפתחה של העונה החמה, כאשר מזג אוויר חם בחודשים הקרובים, צפוי להוביל לתרומה חיובית לתוצאות הקבוצה.
כל פעילויות הקבוצה ממשיכות במגמת הצמיחה ואנו פועלים רבות על מנת להמשיך ולהוציא אל הפועל את התוכניות העסקיות שלנו, אשר עתידות להשיא ערך לכלל בעלי המניות. אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות לפיתוח מנועי צמיחה משיקים לתחומי הליבה שלנו."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.