בדרך לאבדון: בית הנשיא חשף את תאריך הבחירות

לאחר שהודיע נשיא המדינה ראובן ריבלין הבוקר ליו״ר הכנסת בני גנץ, כי הוא מעביר את תהליך הרכבת הממשלה לכנסת, רשאים ב-21 הימים הבאים החל ממחר רוב חברי הכנסת לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת שהסכים לכך.

לאחר שהודיע נשיא המדינה ראובן ריבלין הבוקר ליו״ר הכנסת בני גנץ, כי הוא מעביר את תהליך הרכבת הממשלה לכנסת, רשאים ב-21 הימים הבאים החל ממחר רוב חברי הכנסת לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת שהסכים לכך.

המשך התהליך על פי חוק יסוד: הממשלה, אם הוגשה בקשה על ידי רוב חברי הכנסת – על הנשיא להטיל את התפקיד על חבר הכנסת שצוין בבקשה ואשר הסכים לכך תוך יומיים.

לחבר הכנסת עליו הוטל התפקיד נתונים 14 ימים להרכבת ממשלה. אם לא הוגשה בקשה על ידי רוב חברי הכנסת או שחבר הכנסת לא הרכיב ממשלה בתום המועד, או שהודיע לנשיא שאין בידו להרכיב ממשלה – על הנשיא להודיע על כך ליו”ר הכנסת.

משהודיע על כך הנשיא ליו”ר הכנסת – יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה לפני תום הכהונה, והבחירות לכנסת יתקיימו ביום ג’ האחרון שלפני תום 90 הימים מיום הודעת הנשיא. הכנסת תחשב כאילו ״החליטה על התפזרותה״, גם במצב בו חבר הכנסת שהוטל עליו התפקיד להרכיב ממשלה על פי בקשת רוב חברי הכנסת, הציג ממשלה והכנסת דחתה את הבקשה להביע בה אמון.

לוח הזמנים הצפוי עד הבחירות הוא: 16.04 – נשיא המדינה העביר את תהליך הרכבת הממשלה לכנסת.

07.05– תום 21 הימים הנתונים לרוב חברי הכנסת להגשת בקשה להטלה על חבר כנסת שהסכים לכך. במידה והוגשה בקשה להטיל את התפקיד על חבר כנסת מסוים, לחבר הכנסת עליו הוטל התפקיד לבקשת רוב חברי הכנסת נתונים 14 ימים להרכבת ממשלה מיום ההטלה עליו.

08.05- במידה ולא תוגש בקשה מטעמם של רוב חברי הכנסת על הנשיא להודיע ליו״ר הכנסת שלא הוגשה לו בקשה.

04.08- המועד האפשרי לקיום הבחירות במידה ותמצה הכנסת את כל תקופת 21 הימים הנתונים בידיה החל ממחר ולא תוגש לנשיא בקשת הטלה על ידי רוב חברי הכנסת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.