הגבלות על חשבונות בנק- התקנות החדשות

שיקים שסורבו בתקופה זו ייגרעו ממניין השיקים שקובע החוק

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה את תקנות שיקים ללא כיסוי.

יו”ר הוועדה ח”כ יעקב ביקש בדיון שנערך אמש לקצר את תוקף התקנות כך שיחולו עד ל-23.7 במקום עד ל-10.8 כפי שהציע משרד המשפטים, במטרה להביא לאיזון בין נותני השיקים למקבלי השיקים ולשמירה על האינטרס הציבורי כי השימוש בשיקים יהיה אמין, אך הצביע לבסוף על המועד המקורי לאחר ששוכנע לדבריו כי הדבר יפגע אנושות בענפים המנסים להשתקם ושטרם קיבלו פיצוי.

התקנות שאושרו נועדו לקבוע סייגים בחוק שיקים ללא כיסוי, כדי למנוע הגבלת חשבונות בנק בשל שיקים של יחיד או תאגיד שסורבו מיום 23.6.20 ועד ליום 10.8.20.

שיקים שסורבו בתקופה זו ייגרעו ממניין השיקים שקובע החוק לצורך הגבלת החשבון ובעליו. כמו כן, יבוטלו מגבלות על אדם או על חשבון שהוטלו בגלל שיקים שסורבו באותה תקופה.

שיקים שסורבו באותה תקופה לא ייספרו במניין השיקים שמעליו חייב בנק להודיע על כך למי שמבקש להצטרף כבעל חשבון או כמיופה כוח ולא ייספרו במניין השיקים לצורך שליחת התראה לכל אחד מבעלי החשבון, מיופי הכוח או מורשי החתימה.

ועדת החוקה אישרה בחודש יוני תקנות זהות לאלו המוצעות כעת, שהיו בתוקף מיום 4.3.20 עד 22.6.20 אך התקנות הקודמות רק נתנו תוקף קבוע להוראה שהוציאה אז המפקחת על הבנקים, ואילו התקנות שבפני הוועדה כעת ייצרו מצב משפטי חדש לגבי מי שחשבונו הוגבל בתקופה המוצעת מאחר שהגבלות שהוטלו עליו בשל שיקים שחזרו בחשבונו באותה תקופה – יבוטלו בדיעבד.

לפי חוק שיקים ללא כיסוי, אם סורבו למעלה מ-10 שיקים בחשבון בנק במשך שנה, החשבון יוגדר כ”חשבון מוגבל” ובעל החשבון יהיה “לקוח מוגבל”. לסטטוס זה השלכות שונות וביניהן: איסור על הוצאת שיקים, איסור על פתיחת חשבון בנק, פרסום מספר החשבון ואף פרסום שמו של הלקוח במקרים מסוימים.

יו”ר הוועדה ח”כ יעקב אשר (יהדות התורה): “ביקשתי לקצר את תוקף התקנות אך הובהר לי שהתאריך חשוב דווקא לבעלי העסקים אותם אנחנו רוצים להציל והדבר יקשה עליהם להתאושש חזרה. בנק ישראל מנחה לא להיכנס להרפתקאות עם בעלי חשבון מוגבל כך שזה מקשה כפליים. חלק גדול מבעלי האולמות, נוסף לסוכני נסיעות ומדריכי טיולים לא חזרו לשגרה ורחוקים מכך לצערי הרב. כדי לא להכביד עליהם בעיקר כשמדובר באישור רטרואקטיבי נאשר את ההצעה כפי שהיא”.

עם זאת, אמר כי “חשוב שתהיה אפשרות להתקין תקנות כאלו בהמשך הדרך כי הקורונה לא נעלמת ויש לצפות פני עתיד במקום לעשות כל הזמן טלאי על טלאי. יידרש למצוא את הדרך עם בנק ישראל, גם אם חלקית באופן ידני, התוצאה צריכה להיות שאם יש ענפים שיודעים לזהותם, נוכל להתקין תקנות מפורטות עבורם כדי לאפשר להם לשרוד והבנקים יצטרכו למצוא את הדרך להביא זאת לביטוי בפועל. אנחנו לא רוצים לראות ענפים מתמוטטים וגם לא לקבל החלטות רוחביות המשפיעות על כלל המשק ללא הבחנה”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.