הגר שסולק: הסיפור שמסעיר את העולם היהודי

מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א בפסק נחרץ: “חובה לקרב את הגרים ובעלי תשובה ולהתייחס אליהם בכל הכבוד הראוי

 

בימים האחרונים הגיע לשולחנו של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א מקרה בגר צדק שסולק בביזיון מאחת הקהילות בדרום אמריקה. לאחר שגר הצדק ביקש את התערבותו של מרן פוסק הדור שליט”א, שלח מרן פוסק הדור שליט”א את אחד ממקורביו לעורר את בני הקהילה לחדול ממעשיהם.
המדובר הוא בקהילה חשובה בדרום אמריקה אשר תיקנו על פי החלטת רבני הקהילה שלא לקבל גרים לקהילתם, וזאת בכדי למנוע מגויים לעבור תהליך גרות מדומה מתוך מטרה שפלה להיכנס לתוך חיי הקהילה היהודית לצרכים גשמיים שונים.

אמנם במקרה שהגיע לפתחו של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א, התקבל אותו גר צדק שהתגייר לפני שנים רבות, וכיום הוא כבר תלמיד חכם מופלג שהוסמך להוראה, לשמש כמלמד ולעסוק בקירוב רחוקים באותה קהילה, כאשר בני הקהילה אינם מודעים כלל לכך שאותו אברך הוא בעצם ‘גר צדק’.

האברך שהתגורר במדינה אחרת העתיק את מקום דירתו למדינה הנ”ל בדרום אמריקה יחד עם אשתו ובני ביתו, והחל בעבודתו – עבודת הקודש לשמש כמלמד, ונתקבל בתוך הקהילה בזרועות פתוחות ונתחבר להיות אחד מהם.

אולם לפתע נודע לכמה מבני הקהילה כי האברך הזה אינו אלא גר צדק, ואז מתוך כסות של ‘קנאות’ למען שמירת גדרי הקהילה, הודיעו לו כמה מנכבדי הקהילה כי לאחר שהוברר להם שהוא גר צדק, לא יוכלו לקיים את התחייבותם הראשונה ליתן לו תפקיד בקירוב רחוקים, וכמו כן רמזו לו כי כדאי לו לעזוב את הקהילה – היות שאין זה מקום לגרים, ומאז החל האברך הנ”ל לעבור השפלות שונות מבני הקהילה, כאשר חלקם ניתקו עמו כל מגע ושייכות, ופסקו מלברכו בשלום כנהוג, והתייחסו אליו ביחס קשה כאחד מבני נכר.

אותו גר צדק שלח את אחד ממכריו המתגורר בארץ ישראל להיכנס למרן פוסק הדור שליט”א לבקש את ברכתו ועצתו, ומרן פוסק הדור שליט”א שלח את ברכתו לאותו גר צדק, ובמקביל אף שלח שליח מיוחד לעורר את בני הקהילה לחדול ממעשיהם, כאשר בדבריו התבטא כי מדובר בדבר חמור מאוד, ובפרט כאשר הכל נעשה כביכול מתוך כסות של “קנאות” למען שמירת גדרי התורה.

מרן פוסק הדור שליט”א ביקש להבהיר לבני הקהילה, כי אף שלעצם תקנת הקהילה ראו צורך למיגדר מילתא שלא לקבל סתם גרים, אבל לאחר שהגיע לידם גר צדק ממדינה אחרת וכבר התקבל לתוך הקהילה כאחד האדם, אין כוח והיתר בשום תקנה להתעלל בגר צדק ולהתנכר אליו, שזהו איסור דאורייתא ד”לא תונו אותו”.

בדבריו הוסיף מרן פוסק הדור שליט”א כי הדבר נוגע גם ב’בעלי תשובה’, שמן הראוי להתייחס אליהם בכל הכבוד הראוי ובקירוב גדול, וכמו שכתב בספר ה’חינוך’ (מצוה תל”ג), שאף שהפסוק ד”ואהבתם את הגר” קאי בגר ממש, מ”מ יש ללמוד מזה יסוד כללי לכל אדם שאינו במקום מולדתו או במקום משפחתו, וה”ה גם לבעל תשובה שהוא רחוק מדרך בני משפחתו, שהדעת נותנת שיש לקרבו ולאוהבו באופן מיוחד ולא להסתכל על מצבו בעבר או על מצב בני משפחתו.

מרן פוסק הדור שליט”א סיפר בהמשך דבריו כי חקוק עדיין בזכרונו איך כ”ק האדמו”ר מגור בעל ה”בית ישראל” זי”ע, ביקש פעם שיביאו לפניו גר צדק כדי שיוכל לקרבו ולאהבו ולקיים מצוות עשה ד”ואהבתם את הגר”, ואכן הביאו לפניו גר צדק, והוא כיבדו מאוד והזמינו לבוא לפניו בכל עת, ודאג לקרבו ולגדלו ולרוממו מאוד.

 

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. גועל נפש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    קנאים מטומטמים…
    לעבור על 48 לאוים מפורשים!!!!!!!!!

    יתנו את הדין!!! |
    הגב