הושגו הסכמות בין האופוזיציה לקואליציה: העלאת גיל הפרישה לנשים תקודם

בהמשך לדיונים בנושא רפורמת העלאת גיל הפרישה לנשים, שהתקיימו בימים האחרונים בין משרד האוצר לבין חברות כנסת מהקואליציה, יו”ר סיעת מרצ, ח”כ מיכל רוזין, יו”ר ועדת העבודה והרווחה, ח”כ אפרת רייטן ממפלגת העבודה וח”כ נעמה לזימי ממפלגת העבודה

 

בהמשך לדיונים בנושא רפורמת העלאת גיל הפרישה לנשים, שהתקיימו בימים האחרונים בין משרד האוצר לבין חברות כנסת מהקואליציה, יו”ר סיעת מרצ, ח”כ מיכל רוזין, יו”ר ועדת העבודה והרווחה, ח”כ אפרת רייטן ממפלגת העבודה וח”כ נעמה לזימי ממפלגת העבודה, ח”כ ג’יידא רינאווי זועבי ממרצ וח”כ מירב בן ארי ממפלגת יש עתיד, הוסכם על קידום הרפורמה כאשר מעבר לסך של 630 מיליון ₪ שכבר נקבעו בהחלטת הממשלה, תורחב משמעותית רשת הביטחון החברתית בסך של מאות מיליוני ₪, לרבות מענקים ייחודיים לנשים מוחלשות בגילאים מבוגרים, על מנת לצמצם את ההשפעות האפשריות כחלק מהמהלך. המתווה תומך בהעלאת גיל הפרישה לנשים תוך שהוא מעודד המשך תעסוקת נשים ושילוב נשים שנפלטו מחדש במעגל העבודה.

עיקרי הסיכום: הכפלת תקציב מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לטובת עידוד המשך עבודה.

משרד האוצר נענה לעמדת חברות הכנסת כך שלתקציב מענקי העבודה לעובדות יתווסף סך של 130 מיליון ₪ למתווה הממשלתי לנשים.
בנוסף, סוכם על מתווה להסרת חסמים בירוקרטיים לקבלת מענק העבודה כך שבמקום לקבל את המענק כעבור שנה ובאמצעות פניה יזומה של העובדת, תקבל העובדת מיד עם תחילת המתווה על בסיס רבעוני מענק עבודה באמצעות מנגנון אוטומטי לאחר רישום חד פעמי לכל תקופת זכאות, על מנת לסייע לה במיצוי כל זכויותיה.

כן הוסכם, כי עבור נשים מעל גיל 62 שנפלטו משוק התעסוקה לפני גיל 60 שמיצו את זכותן לדמי אבטלה ומיצו את זכאותן להכשרות מקצועיות ומלגת הכשרה ולא הצליחו לחזור לשוק העבודה יוקצה סך של 40 מיליון ₪ עבור סיוע לנשים אלו במתווה הולך ופוחת על פני 7 שנים, שיסוכם לקראת הקריאה השניה והשלישית.

בנוסף לזכאות הקיימת לדמי אבטלה מלאים, סוכם על הכפלת הסכום עבור תקופת הכשרה והשמה לנשים שנפלטו משוק התעסוקה בגילאי 57-60, כך שיעמוד על 80 מיליון ₪. התקופה תארך 5 חודשים ובמהלכה יהיו זכאיות לדמי קיום מוגדלים בסך 4,000 ₪, שיהיו מותנים בהשלמת ההכשרה ואשר לא יעלו על שכרה הקודם. במקרה שתקופת ההכשרה ארוכה יותר – דמי הקיום ישולמו לכל התקופה (למשל לקורס הנמשך 8 חודשים). המדינה מתחייבת לספק היצע הכשרות במרחק סביר לכלל הנשים שירצו להשתתף בתכנית. בנוסף, יקבע מנגנון פיקוח על מתן ההכשרות.

סוכם על העלאת קצבת הבטחת הכנסה לנשים מעל גיל 62 ועד גיל פרישה, במשך 5 שנים, בסך של 700 ₪ בחודש. בסך הכל יוקצו לתוספת 150 מיליון ₪ לכל התקופה.

הוחלט על הכנסת כלל המתווה, ובין היתר כלי הסיוע והתקציב עבור ההכשרות, לבסיס תקציב המדינה; ועל הנגשה שפתית מלאה של כל המנגנונים.

ייקבע בחקיקה כי אחת לשנתיים, יגיש משרד האוצר לוועדת הכספים דו”ח בדבר אופן יישום הכלים המשלימים שנקבעו בחקיקה ובהחלטת הממשלה ובהשפעת מתווה ההעלאה על תעסוקת נשים בגילאים הרלוונטיים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.