הכשרה חברה לביטוח נכנסת לשוק הנדל”ן

הכשרה חברה לביטוח בניהולו של שמעון מירון מקימה בימים אלו מערך ליווי פיננסי ליזמים והנפקת פוליסות מכר לרוכשי דירות, אשר תנוהל תחת יאיר קפלן סמנכ”ל בכיר ומנהל ההשקעות הראשי של החברה.

הנפקת פוליסות / ערבויות על פי חוק המכר לרוכשי דירות מתאפשרת על פי חוק המכר (דירות) רק לבנקים או לחברות ביטוח ומבוקשת על ידי יזמי נדל”ן הנדרשים להעמיד בטוחה לרוכשי הדירות כנגד כספים המשולמים על ידם במהלך תקופת הבניה עד למסירת הדירות.

המערך החדש יאפשר לחברה כניסה לענף פעילות חדש ורווחי, אשר מהווה פעילות משלימה לתחומי הביטוח המסורתיים בהן החברה כבר פעילה, כאמצעי לשמירה על התיק הקיים וכאפיק הכנסה עצמאי. המערך הוקם גם מתוך מענה לצורך אשר קיים בקרב מבוטחים קבלנים לצורך רכישת כיסויים ביטוחים שונים כגון אחריות קבלנים, צד ג’ וחבות מעבידים.

הפעילות תוקם תוך שאיפה ליצירת שיתופי פעולה עם בנקים להם קיימת מגבלת הון ומגבלות ענפיות לסקטור הנדל”ן וכן עם קרנות מימון המתמחות בלווי פיננסי ליזמים ומבקשות להנפיק פוליסות מכר לרוכשי הדירות.

היקפי התחלות הבניה בישראל בכל שנה הן כ – 50 אלף יח”ד בממוצע שנתי ולהערכת החברה ענף ערבויות המכר מגלגל ערבויות בהיקפים של כ- 80 מיליארד ₪ בשנה.

עבור הקמת המערך התקשרה הכשרה עם 3 מבטחי משנה מהגדולים בעולם המדורגים A+ ומעלה בדירוג בינלאומי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.