הלמ”ס: 208,445 בני ברקים

מספר תושבי בני-ברק עומד, בהתאם לנתוני הלשכה למרשם אוכלוסין במשרד הפנים על 208,445, כן ירבו, בחודש אב ה’תשע”ט לעומת 207,115 בתחילת שנת ה’תשע”ט ,203,730 בסוף שנת ה’תשע”ח, 202,770 באמצע שנת ה’תשע”ח, 197,913 בשנת ה’תשע”ז, 193,000 בשנת ה’תשע”ו, 190,000 בשנת ה’תשע”ה.

מספר תושבי בני-ברק עומד, בהתאם לנתוני הלשכה למרשם אוכלוסין במשרד הפנים על 208,445, כן ירבו, בחודש אב ה’תשע”ט לעומת 207,115 בתחילת שנת ה’תשע”ט ,203,730 בסוף שנת ה’תשע”ח, 202,770 באמצע שנת ה’תשע”ח, 197,913 בשנת ה’תשע”ז, 193,000 בשנת ה’תשע”ו, 190,000 בשנת ה’תשע”ה.

החלוקה לפי גילאים הינה: מ-0 עד 5: 40,751; מ-12-6: 35,603; מ- 17-13: 20,492; מ-21-18: 14,826; מ- 40-22: 48,526; מ-60-41: 26,036; מעל 60 – 22,211. מספר תושבים עולים-10,868 בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר הנפשות הממוצע למשפחה בבני-ברק הוא 4,2, והוא הגבוה ביותר בין הערים הגדולות והבינוניות בארץ. גם באגף החינוך של העירייה התברר שהיתה עלייה של כאלף נרשמים לגני-ילדים ובעקבות זאת, נפתחו כיתות גן חדשות, באזורים שונים של העיר.

בעיריית בני-ברק ציינו בסיפוק את הגידול המבורך הבלתי פוסק במספר תושבי העיר בהיות בני-ברק מוקד משיכה לציבור חרדי מרחבי הארץ ובהיותה מרכז לישיבות ולמוסדות חינוך מעולים מחד גיסא ומרכז מסחרי, תעסוקתי ומגדלי משרדים גדול ומגוון ביותר מאידך גיסא, זאת לצד מיקומה הגיאוגרפי המעולה בגוש דן. בצפון העיר נבנו עד כה עשרה מגדלי משרדים ועסקים בני עשרות קומות, ובימים אלו מתבצעת הקמת מגדל “הכשרת הישוב” בן 60 קומות, שהינו השני בגובהו בארץ.

בהתאם לנתוני הממד של משרד הפנים, שיעור התושבים בעיר עולה בהתמדה ובאורח רצוף, חרף המצוקה הקרקעית שבה, שכן בני-ברק נבנתה לפני 94 שנה בתכנון ל-10,000 תושבים. מספר תכניות לבינוי בנייני מגורים, ובהן תכנית המוקמת והולכת ל-560 יחידות דיור במתחם לובינסקי שברחוב הרב כהנמן, מתוכננת בניה נרחבת ל-300 יחידות דיור במתחם השוק בשכונת פרדס כ”ץ, מאות דירות באזור בי”ח מלבן לשעבר בשכונה,500 יחידות דיור במתחם שחר העיר במשולש הרחובות אברבנאל, המכבים והירקון וכ-2500 יחידות דיור בצפון העיר מעבר לרחוב אם המושבות, כשהמגמה היא להגיע בעוד כ- 13 שנים ל- 230,000 תושבים.

בנוסף לכך, אושרו 10,000 יחידות דיור שתווספנה בשנים הקרובות לעיר בני ברק, וזאת במסגרת אישור הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בתל אביב למתן תוקף של תכנית מתאר כוללנית בב/2035, מהנדס העירייה. בהתאם לנתוני העיתון הכלכלי “כלכליסט” בולטות ירידות גדולות, בפילוח גיאוגרפי, בדירות חדשות, בשיעורים שבין 50%-30%, באזורי תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע, ולעומת זאת, בולט אזור המרכז בגידול משמעותי ברכישת דירות חדשות ב”מחירי שוק” המתרכז בבני ברק ובקריית אונו. אשר לפרסום בימים האחרונים כי 260 תושבים עברו מבני ברק לעיר שכנה, במספרים דומים לאלו שעברו לאותה עיר מרמת גן ומתל אביב, הרי שאין למספר זה כל משמעות, לעומת תוספת לבני ברק של כ-2,000 תושבים בשנה האחרונה, כשמספרם עומד על למעלה מ205,000 תושבים כ”י. בנוסף לכך, מתברר כי חלקם הניכר מתוך 260 התושבים שעברו, היו צעירים שלא הייתה להם האפשרות הכספית לרכישת דירה בבני ברק, ולכן הם עברו לאחת השכונות בעיר שכנה, שבה מחיר הדירות נמוך בהרבה.

אשר להשקעות הכספיות של העיריות בתושביהן, וזאת על סמך דירוג שערכו ל. בורין ומ. איינשטיין מחברת צ’מנסקי בן שחר, עולה שהערים החרדיות משקיעות יותר בחינוך וברווחה מאשר בתרבות, ובין הערים החרדיות משקיעה בני ברק את הסכום הגבוה ביותר של 447 שקלים בחינוך לתושב לשנה ובתחומי הרווחה-251 ₪ לתושב לשנה בבני ברק שהינו הגבוה בערים החרדיות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.