המתווה המיוחד של לשכת סגן שר החינוך לחזרה ללימודים במגזר החרדי

המתווה כולל התייחסות לחזרה מפוקחת ללימודים לכל שכבות הגיל בהכוונת ועדת הרבנים לענייני חינוך שע”י מועצת גדולי התורה. המסמך הוצג לשר הרב רפי פרץ ומנכ”ל המשרד שמואל אבואב שלאחר דיון עם מנהלי הרשתות והנהלת המחוז החרדי, הוחלט כי החלטת הממשלה לחזרה ללימודים בכיתות הגבוהות תישאר בעינה

לקראת החזרה המדורגת ללימודים, גיבשה לשכת סגן שר החינוך הר”ר מאיר פרוש מתווה חזרה ללימודים בישיבות ובכל שכבות הגיל במוסדות החינוך החרדים בהכוונת ועדת הרבנים לענייני חינוך שע”י מועצת גדולי התורה – הגר”מ ברזובסקי, הגר”י כהן, הגר”י פינק והגר”ב וידיסלבסקי.  המסמך הוגש לשר החינוך הרב רפי פרץ ולמנכ”ל משרד החינוך שמואל אבואב. כמו”כ התנהלו התייעצויות עם מספר נוסף שך קהילות גדולות, על הדרכים לחזרה מדורגת של הלימודים.
 
במסמך נכתב כי ערך לימוד התורה הוא ערך עליון  ומשכך מציעים להחזיר ללימודים את הכיתות הגבוהות, וזאת, כל עוד ההחלטה של משרד החינוך היא לחזרה רק של חמש כיתות. במוסדות החינוך של הבנים יחלו ללמוד כיתות ז’ – ח’ ובישיבות הקטנות שיעורים א’- ג’.
 
הלימוד יתקיים בקבוצות של עד 17 ילדים בכיתה, תוך שמירה על ההנחיות של משרד הבריאות. ההנחיות כוללות בדיקת חום בבוקר, הגעה של צוות שלא היה חולה ואין לו תסמינים, הרחקות נדרשות מהתלמידים וכדומה.
 
רק לאחר שהמערכת תיכנס לשגרת בריאות, ניתן יהיה להחזיר לשגרת לימודים מפוקחת גם את ילדי הגילאים הנמוכים. במסמך הובהר כי מנהל שלא יוכל לפעול לפי המתווה הנ”ל, שלא יפעל על דעת עצמו אלא ישאל את רב הקהילה או את רב השכונה.
 
לגבי ‘מתווה הקפסולות’ בישיבות הגדולות, נכתב במסמך, כי לאחר בדיקה, “דעתנו היא שהמתווה הוא בלתי ישים מכמה סיבות ולכן ההצעה היא לשקול להחזיר את התלמידים ללימודים סדירים ב’קפסולות’ של 130 תלמידים, וזאת, לאחר שכל תלמיד יעשה בדיקת קורונה ובמידה והוא ייצא מהישיבה לא יוכל לחזור אליה, אלא בהינתן תוצאה שלילית לאחר יציאתו ממתחם הישיבה. כמו כן עולם הישיבות יתחייב שכל תלמיד שיתגלה כחולה בישיבה יועבר לבידוד במקום אחר באחריות הישיבה”.
 
לגבי מוסדות החינוך של הבנות נכתב במסמך כי ההכרעה של משרד החינוך מקובלת. יחד עם זאת, נכתב במסמך, “אנו מודעים לצורך הדחוף להוציא את התלמידות ללימודים שהוא הכרחי גם בגלל נתונים נוספים וכד'”.
 
במסמך הובהר כי “במגזר החרדי יש ריבוי ילדים בכל השכבות ותמיד יחזרו יותר ילדים ללימודים, כמו שתמיד בכל מתווה עדיין יישארו יותר ילדים בבית. ובכל מקרה בשלב זה, יחזרו רק חמש כיתות ללימודים”.
 
המסמך הוצג לשר הרב רפי פרץ ומנכ”ל המשרד שמואל אבואב שלאחר דיון עם מנהלי הרשתות והנהלת המחוז החרדי, הוחלט כי החלטת הממשלה לחזרה ללימודים בכיתות ז’-יא’ תישאר בעינה וימצא פתרון לתלמידות כיתות י”ב, לגבי לימודים ומבחני סאלד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.