הסיפור עם ירושת אדמורי ביאלה שמסעיר את לונדון

היהודי השתומם: “הרי אתם בעולם האמת”, אמר לרבי, “ומה לכם כי תתעסקו עם עניינים כספיים, וכי לא תוכלו למחול לי על כך ובזה נפתור את הבעיה?” סיפור מצמרר שאירע באחרונה ושסופר על ידי כ”ק אדמו”ר מביאלה לונדון שליט”א, בסעודה שערך ביום ב’ דראש חודש אייר

מספר אחד ממתפללי בית מדרשו של כ”ק אדמו”ר מביאלה – לונדון, כפי ששמע אותו מפיו של האדמו”ר שליטא בסעודת ראש חודש, ביום השני של ר”ח אייר בשנה זו (תשפ”א).

וכך היה המעשה: “בערב פסח קיבלתי שיחת טלפון מאחי, כ”ק אדמו”ר מביאלה אשדוד”, מספר הרבי, “הוא אמר לי שיש לו עבורי שטר של 100 דולרים, ירושה מהסבא שלנו הרה”ק בעל החלקת יהושע מביאלה זיע”א.

“כמובן שהתפלאתי מאוד לשמוע על כך, וכי מהיכן נפלה לנו ירושה מבית אבי אבא לאחר שחלפו כבר כארבעים שנה מאז הסתלקותו לשמי מרום?

“וכה סיפר לי אחי את סיפור הדברים, לאחר ששמע מפיו של האיש שביקש לשלם את החוב. ממעשה זה יש לנו ללמוד כמה יש לנו להיזהר ולהישמר בכל הקשור לממון הזולת, לבל תוטרד מנוחת הנשמה שנים רבות לאחר מכן בגלל חובות כספיים שלא נפרעו בזמנם.

“מעשה בבחור שהתקשו למצוא עבורו שידוך, משום שהיה עני ואביון, ולא היה בידו ובידי משפחתו לשלם אפילו דמים מועטים כמחצית מהעלות של ‘דמי מפתח’ בדירה קטנה, בה יוכלו לגור הוא ורעייתו, ובשל כך משכו רבים את ידיהם ממנו, ואמרו שהם מעדיפים למצוא לבתם חתן שכן יוכל להביא עמו לפחות מימון מינימלי.

“בא אצל זקני הקדוש בעל ה’חלקת יהושע’, ותינה לפניו את צרתו כשהוא מבקש עצה וברכה. אמר לו הרבי, הרי עמי סכום של 3,600 דולרים, סכום נכבד ביותר באותם ימים, הא לך סכום זה בהלוואה, אמור לשדכנים שיכולים הם להציע לך שידוכים הולמים שכן יש בידך סיפק לשלם עבור ‘דמי מפתח’, ואתה תחזיר לי את כספי כאשר ירווח לך בעזרת ה'”.

“שמח הבחור לקבל את המעות, ויצא מאת הקודש כשהוא הולך לקיים מצוות פריה ורביה ולהקים בית נאמן בישראל. ואכן פעלו המעות את פעולתן, ובתוך זמן מה בא בברית השידוכים, ולאחר מכן התחתן והתגורר עם רעייתו בדירה שלקחו ב’דמי מפתח’.

“עברו כמה שנים ומצבו הכלכלי הוסיף להיות רע, ולא עלתה בידו האפשרות לשלם לזקני את ההלוואה. המצב הכלכלי גרם לו לבסוף לנסות את מזלו בארץ זרה, והיגר עם משפחתו לאמריקה, שם השתקע וגידל את ילדיו בשלום ובשלווה.

“דבר ההלוואה כמעט נשכח ממנו. הוא הגיע כעבור שנים לביקור בארץ ונזכר שהוא חייב לכסף לזקני. אפילו חשב להיכנס לשלם, אבל לא היה בידו מספיק כסף והוא שב לארה”ב כשהוא שב ושוכח את ההלוואה ואת החוב שהתחייב לשלם.

“ויהי לפני כשנה, והנה בחלומו הוא רואה את זקני הקדוש, המגיע אליו ומזכיר לו להחזיר את החוב של 3,600 הדולרים אשר לווה ממנו לפני עשרות שנים.

“היהודי השתומם, “הרי אתם בעולם האמת”, אמר לזקני, ומה לכם כי תתעסקו עם עניינים כספיים, וכי לא תוכלו למחול לי על כך ובזה נפתור את הבעיה?”.

“השיב לו זקני מיניה וביה, “הרי הכסף כבר אינו שייך לי כי אם ליורשיי, ולכן לא אוכל למחול עליו”.

“היהודי קם משנתו, ולאחר שהרהר בדבר, החליט שאין זה אלא חלום, ונשכח הדבר מלבו בשלישית.

“אולם, כאשר נשנה החלום בשנית כעבור שבועות אחדים, הבין שאכן מוטלת עליו החובה לתקן את אשר עיוות. קרא לבנו בכורו וציווה עליו, לשאול רב כיצד יעשה, ולהחזיר את ההלוואה על מנת לפטור את אביו, שכבר הפך ליהודי מבוגר למדי, מהחוב הישן הרובץ על כתפיו.

“הבן הבכור הלך גם הוא בדרכי האב, וביטל את הדברים בלבו. הוא סבר שאביו אולי מפאת גילו המתבגר, החל לדמיין ולחלום חלומות, וגם הוא שכח את הדברים.

“לא יצאו ימים מרובים, ונגיף הקורונה אשר הפיל חללים רבים בארה”ב ובעולם כולו ל”ע, פגע גם באותו יהודי בעל חוב שהשיב את נשמתו ליוצרה, לפני שזכה להחזיר את ההלוואה.

“כעבור זמן מה הופיע האב בחלום לבנו השני, וציווה עליו לטפל בהקדם בעניין ההלוואה, משום שהוא אינו יכול להגיע למנוחתו כל עוד החוב הכספי רובץ עליו. “אחיך הבכור התעלם מבקשתי”, אמר לו האב, “ולכן אני מבקש ממך שתעשה זאת אתה, מהר אל תאחר!”.

“הבן פנה אל אחיו הבכור ושאלו אם אכן דיבר עמו האב בנושא זה לפני פטירתו, והבן אישר את הדברים במלואם.

“וכך פנו הבנים לרב שהורה להם כיצד לחלק את הירושה. קודם יש לחלקה לפי מספר בניו של הנפטר, הלא המה בניו של בעל ה’חלקת יהושע’, כל אחד מהם מקבל חלק אחד שווה. היחיד מבין בני ה’חלקת יהושע’ בנותר בין החיים הלא הוא כ”ק אדמו”ר מביאלה שליט”א, ועליכם למסור לו את הכסף שמגיע לו. את שאר הכסף ששייך לבניו האחרים של ה’חלקת יהושע’ אשר כבר אינם בין החיים, יש לחלק ליורשיהם, כל אחד לפי מספר היורשים שלו.

“וכך”, משלים הרבי מביאלה – לונדון את הסיפור המצמרר, “התחלקה הירושה ביני ובין אחיי, וזכיתי בירושה של 100 דולרים מזקני הקדוש זיע”א…”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.