הצבעה חשאית: הכנסת בוחרת את נציגי הועדה למינוי שופטים ודיינים

בשעה זו החלה הכנסת בבחירת נציגיה לוועדות בחירה ומינוי של נושאי משרה שיפוטית, בהן הוועדה לבחירת שופטים והוועדה לבחירת דיינים, אליהן תבחר הכנסת שני נציגים

בשעה זו החלה הכנסת בבחירת נציגיה לוועדות בחירה ומינוי של נושאי משרה שיפוטית, בהן הוועדה לבחירת שופטים והוועדה לבחירת דיינים, אליהן תבחר הכנסת שני נציגים, מביניהם לפחות אישה אחת. כמו כן תבחר הכנסת שלושה נציגים לוועדה לבחירת קאדים מביניהם לפחות שניים מוסלמים, ונציג אחד לוועדה לוועדת המינויים לקאדים מד’הב. (לוועדה זו על הכנסת לבחור שני נציגים דרוזים. מכיוון שיש רק מועמד אחד, תצטרך הכנסת לבחור נציג דרוזי שאינו חבר כנסת בבחירות נפרדות).

ההצבעה לכל אחת מהוועדות תתקיים במקביל, באופן חשאי מאחורי פרגוד שמוצב במליאה. חברי הכנסת ייקראו להצביע כל אחד בתורו, על-פי סדר ה-א’-ב’, יקבלו מעטפה וטופס עם תיבות סימון ולאחר שימלאו אותו יכניסו אותו למעטפה, אותה ישלשלו לקלפי המוצבת במליאה. לאחר מכן תועלה הקלפי ליציע הציבור, שם יצביעו באותו אופן חברי הכנסת השוהים בבידוד. בכל פעם יכנס ח”כ מבודד אחד ליציע ויצביע מאחורי פרגוד המוצב ביציע הציבור.

בתום ההצבעה יספרו חברי ועדת הקלפי את הקולות והתוצאות יוכרזו במליאה מיד עם סיום ספירת הקולות. יו”ר ועדת הקלפי הוא ח”כ איתן גינזבורג וחברי הוועדה הם קרן ברק, בועז טופורובסקי ויאיר גולן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.