הראב”ד התבטא בחריפות על הנזילות בהר המנוחות

לאחר הנזילות המחרידות במבנה הקבורה בקומות בהר המנוחות, ולאחר שמתבהרים עוד פרוטים על המחדלים והמראות הקשים בקבורה בקומות, הורה מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א לרבני הקהילות לפקח על הליך הקבורה כי היא נעשית בקרקע כמסורת ישראל ולא בקומות, והוסיף כי הקרובים צריכים לשלם ממון רב ולא לחסוך בעבור קבורה בקרקע

לאחר שנחשף בתחילת שבוע על ביזיון המת המתרחש במבני ה’קבורה בקומות’ בהר המנוחות דרום, שם זולגים חומרים ביולוגיים – הפרשות שומנים ודם מהמתים, עלו נציגי ה”אגודה למניעת חילול קברים” למעונו של נשיא האגודה מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א, ושמעו ממנו דברים על הפעילות המתחייבת לנוכח הביזיון בכבוד המת.

כפי שכבר פורסם, ביום שישי שעבר נקראו אנשי זק”א לטפל בזליגת חומרים ביולוגיים הכוללים שומנים ודם, הזולגים ממבנה הקבורה בקומות בהר המנוחות דרום לעבר הכביש הסמוך.

הזליגה דלפה ממרזבי מתקני מבנה הקבורה בקומות, הכוללים קומת קרקע של חניה, ועוד שלוש קומות של קברים מעליהם, כאשר במקור היו אמורים חומרי ההפרשה והריקבון של המתים לעבור דרך מרזבים מהקומות העליונות לעבר הקומות התחתונות ומשם להגיע לעומק הקרקע ולהיספג שם.

בעקבות תקלה במערכת המרזבים של המבנה, דלפו חומרי ההפרשה והריקבון הכוללים שומנים ודם, – כך שיצאו מהמרזב לעבר הכביש הסמוך באופן שגרם לביזיון המת מחפיר, עד שהכביש הסמוך היה מוצף לגמרי במשך כמה ימים בכמויות גדולות של נוזלים שזלגו מתוך הקברים.

עסקני ה”אגודה למניעת חילולי קברים” בנשיאות מרן הגר”מ שטרנבוך שליט”א שעלו למקום, העלו מספר שאלות קשות המעלות חשד כבד כי הנזילות הללו כבר אירעו בעבר והוסתרו על ידי אינטרסנטים במקום, כמו כן דרשו את הפסקת הקבורה במקום לאחר שהתברר כי לבניין אין בכלל טופס 4 ואינו מאושר לקבורת קברים, דבר המעלה סימן שאלה נוסף על כל הקבורה במקום.

במהלך השבוע עלו עסקני ה”אגודה למניעת חילולי קברים” למעונו של נשיא האגודה מרן הגר”מ שטרנבוך שליט”א למסור לפניו את הנתונים המחרידים, ושמעו מפיו דעת תורה על חובת השעה לנוכח ביזיון המתים המחפיר.

בדבריו לעסקני האגודה אמר פוסק הדור מרן הגר”מ שטרנבוך שליט”א: “הוברר כי מלבד עצם השאלות ההלכתיות וביזיון המת להיקבר במתקני “קבורה בקומות” באופן שכל הריקבון והשומנים עוברים דרך מרזבים לקרקע, הרי עלול לצאת מזה סכנה גם לדליפת החומרים ה”י, באופן המבזה את המתים באופן מחפיר, ומבטל מצוות קבורה דאורייתא, והדבר מחייב ביתר תוקף לפרסם את הוראת כל גדולי ישראל זצוק”ל ויבדלחט”א שלא לקבור באותם מתקני קבורה בקומות”.

“בעוונתינו הרבים נתקיים שם המקרא שכתוב בתהלים (ע”ט ב-ג) “נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ, שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר”, ולא יאומן כי יסופר שאע”פ שהוכח לעין כל מה הם התוצאות העלולות לבוא מקבורה בקומות, מ”מ עדיין ממשיכים מנהלי הח”ק לקבור בקומות.

“החובה מוטלת על קרובי הנפטר שלא לבזות קרוביהם ולקברם במתקני הקבורה בקומות, ואפילו אם יעלה להם כסף רב לקנות חלקת קבורה בקרקע (קבורת שדה), עליהם לדאוג לטובת הנפטר שלא יסבול בקבורה בקומות – ששם נחסר לו כפרת הקבורה, וגם אפשר שאין מתקיים בזה מצוות קבורה כלל וכלל.

“כמו כן חובת כל רב קהילה להודיע לבני קהילתו שכל מי שמגיע ל”עת מצוא זו קבורה”, עליו לפקח עין היטב ולוודא שהכל נעשה כמסורת ישראל בקבורה בקרקע (קבורת שדה) ולא בקבורה בקומות חלילה, ואם אין ביכולתו לפקח על זאת חובתו להעמיד אחר תחתיו שיבדוק הדבר היטב בעצמו, ואל יסמוך בעיניים עיוורות על אנשי החברא קדישא, שלצערינו בתוך הנהלות הח”ק ישנם המוליכים את הציבור שלל בעניינים אלו.

בדבריו לפני חברי האגודה התייחס מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך לטענות הרשויות כי אין מקום לקבורת שדה ומוכרחים לבנות בניינים גבוהים לקבורה בקומות: “מה שטוענים כביכול אין מקום קבורה בארץ הקודש ומוכרחים לבנות הקבורה בקומות, זהו הבל שיש הרבה שטחים פנויים, ויש מקום בארץ ישראל לקבור מיליוני מתים בקבורת שדה כדרך אבותינו, וכל הטענות כביכול אין מקום פנוי לקבורה, אינם נובעות מחמת חוסר מקום לקבורה אלא מחמת זלזול בכבוד המתים”.

לאור קבלת ההנחיות ממרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א לפרסם את דעת גדולי ישראל נגד הקבורה בקומות, הוציאו ה”אגודה למניעת חילולי קברים” הודעה לציבור בה נכתב:

בס”ד, יום חמישי ז’ אלול תש”פ,

א. כידוע, גדולי ישראל בארץ ובחו”ל אסרו את כל סוגי הקבורה בקומות, והגדירו זאת כבזיון המת, ומרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל ויבדלחט”א מרן הגר”מ שטרנבוך שליט”א הורו לקבור במקום רחוק, רק לא בקומות, והוסיפו, שהנקבר בקומות אין לו כפרה, אלא רק לנקבר בקרקע! ומה גם שהדבר מהווה שינוי מנהג הקבורה בישראל!

ב. למרות זאת, בבתי עלמין מסוימים מנסים לפתות את הציבור לקבור את יקיריהם בקומות, ולהעלים מהם שהדבר נאסר.

ג. בשנים האחרונות החלו לגבות סכומי עתק על קבורת שדה, שהייתה עד כה בחינם, למרות שלפי החוק אין לגבות תשלום על מקומות קבורה של נפטרים, וכל אזרח זכאי לקבורה ללא תשלום, ובתנאי זה קבלו חב”ק את השטחים ורישיון הקבורה. הטיעון שקבורה בחינם היא רק בקומות, הינו הונאה.

ד. בימים האחרונים נודע, שבמבנה קבורה בהר המנוחות הייתה דליפה גדולה של דם ושומנים מהנקברים, שנשפכו לכביש הסמוך כדומן על פני השדה, וגרמו ביזיון המת מחפיר ומזעזע, והוכיחו קבל עם ועדה שאין לקבור מת במבנה ביטון, אלא בקרקע.

ה. האמת היא, שזה זמן רב שנציגי האגודה דיווחו על סימני נזילות של דם הנפטרים במספר מבני קבורה, שניסו להסתירן באמצעים שונים, ובבדי ברזנט שחורים, כמו כן ריחות של גופות שנרקבו, הינן תופעה שכיחה בקבורה בכוכי הבטון, בפרט בימים חמים, שמנסים להסתירם בחומרי איטום, וע”י פיזור בשמים שיפיגו את הצחנה.

ו. מומחים טוענים, שדליפת הדם והחומרים הביולוגים הינה רק קצהו של הקרחון, ומתחת המבנים עצמם יש כנראה כמות נוזלים גדולה, שמעמידה בסכנה את המבנה כולו, שעלול לקרוס ולסכן את כל הקברים. לטענת מהנדסים מבנים אלו ספק אם יחזיקו מעמד יותר ממאה שנה. השמועה אף אומרת, שלחלק מהמבנים אין כלל טופס 4, שיעיד על חוזקו ויציבותו של המבנה.

ז. תופעות אלו לכשעצמן, מוכיחות בעליל ומחזקות את דברי מרנן ורבנן שאין לקבור כלל במבני הקבורה, מכל סוג שהוא, שהרי קבורה היא גניזה לעולם, וזה אך ורק באדמה.

ח. בשנה האחרונה הוסיפו חטא על פשע, וכדי לא להכביד על המבנה החלו להשתמש בארונות מקלקר.

ט. עפ”י הוראת גדולי ישראל אנו קוראים לציבור הקדוש, לפרסם ולהודיע ברבים, שאין לקבור כלל במבני הקבורה, ולאחראים על בזיון המת הנורא, גורו לכם מיום הדין, ואל תבזו כך את מתי ישראל.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.