הראשון לציון הגר״י יוסף: “אם אין שליטה על המתפללים בבתי הכנסת יש לסוגרם”

“כל מי שנבדק לקורונה עליו להשאיר בשבת מכשיר פלאפון זמין שיוכל לענות ולהתעדכן על מצבו”

הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגר״י יוסף: אם אין שליטה על המתפללים בבתי הכנסת יש לסוגרם. בתי הכנסת הגדולים וכן בתי הכנסת בבתי החולים ייסגרו ובתי הכנסת הקטנים שיש שליטה על כמות המשתתפים ישארו פתוחים ויתפללו במניין.

עקב המצב ובמענה לשאלות רבות שהגיעו אל לשכתו של הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגר״י יוסף בנוגע לדרכי ההתנהגות בשבת קודש בצל מגיפת נגיף הקורונה מצורפת תשובתו של הרב בנוגע לסגירת בתי כנסת, הפעלת ואחזקת מכשיר סלולרי בשבת, סדרי התפילה בשבת ועוד.

בפתח תשובתו של הרב, מדגיש הרב את החשיבות בהקפדה על הנחיות משרד הבריאות וכותב: “אנחנו סומכים לגמרי על החלטות הרופאים, ומחויבים שלא לסור מהנחיותיהם, ובכלל זה גם לעניין חילול שבת במקום שיש חשש פיקוח נפש אשר הוא דוחה את כל התורה כולה”.

לעניין סגירת בתי הכנסת בשבת פוסק הרב כי ככל והציבור נשמע לגבאים, יש להשאיר את בתי הכנסת פתוחים, ולא יכנסו למקום אחד יותר מעשרה. במקומות בהם יש חשש ואין שליטה לגבאים למנוע מצבור גדול מלהיאסף ביחד יותר מעשרה, פוסק הרב הראשי כי יש לסגור את בתי הכנסת עד יעבור זעם. וכן, בתי כנסת המצויים בבתי החולים אשר הם קטנים וצפופים לרוב וקשה ליישם את הוראות משרד הבריאות וגם המתפללים שם מצויים תחת סיכון פוסק הרב הראשי כי יש לסוגרם.

בתשובתו, פוסק הרב הראשי כי על כל מי שנבדק לקורונה עליו להשאיר בשבת מכשיר פלאפון זמין שיוכל לענות ולהתעדכן על מצבו.

בנוגע לתפלה בימי החול באמצעות רדיו וטלפון למי שאין באפשרות לארגן מנין מצומצם בהתאם להנחיות, פוסק הרב הראשי כי ניתן לשמוע את התפילות דרך הטלפון אך מדגיש כי אין הדבר נחשב כתפילה בציבור.

בנוגע לסדר התפילה בשבת, במקומות בהם ניתן לקיים את הנחיות משרד הבריאות שלא להיאסף למעלה מעשרה אנשים, כותב הרב הראשי כי יאמרו את תפילת מעין שבע (תפילה הנאמרת בליל שבת) אך ורק אלה המתפללים בבית הכנסת ובמקום הקבוע לתפילה ועל כן אלה המתפללים בביתם אינם מתפללים תפילה זו וכן מתייחס לדרך הבאת ספר התורה למקומות בהם מתקיימים מניינים וכן לדרכי ההשלמה למי שלא יוכל לשמוע את קריאת התורה בשבת עקב ההנחיות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.