הרווח הנקי של קסטרו ירד בצורה משמעותית ב2018

הרווח הנקי בשנת 2018 הסתכם בכ- 11 מיליון ש”ח לעומת רווח של כ- 44 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד

במהלך שנת 2018 קסטרו הודיעה על השלמת ההסכם לרכישת מלוא הפעילות של חברות קבוצת הודיס בדרך של הסכם החלפת מניות ויצירת קבוצת אופנה ולייף סטייל מובילה בישראל.

החל מה-17 באוגוסט 2018 מאחדת החברה בתוצאותיה את תוצאות קבוצת הודיס.

ההכנסות (פרופורמה) ברבעון הסתכמו לכ-462 מיליון ש”ח ובמצטבר הסתכמו לכ- 1,747 מיליון ש”ח, לעומת סך של 493 מיליון ש”ח וכ-1,788 מיליון ש”ח בתקופות המקבילות אשתקד.

הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) ברבעון עמד על כ-44 מיליון ש”ח ובמצטבר על כ-142 מיליון ש”ח לעומת כ-65 מיליון ש”ח וכ-174 מיליון ₪ בתקופות המקבילות אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 2 מיליון ש”ח לעומת כ- 45 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בשנת 2018 הסתכם בכ- 24 מיליון ש”ח לעומת כ- 73 מיליון ש”ח אשתקד. הרווח התפעולי בשנת 2018 וברבעון הרביעי הושפע בין היתר מפחת מואץ עקב שינוי פריסת חנויות וגידול בהוצאות שכר עבודה עקב הגידול בשכר המינימום.

הרווח הנקי בשנת 2018 הסתכם בכ- 11 מיליון ש”ח לעומת רווח של כ- 44 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2018 בכ-82 מיליון ש”ח.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.