חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של AA- עם תחזית יציבה

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P פרסמה כי אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל והותירה אותו על כנו, ברמה של AA- עם תחזית יציבה. נציגי חברת הדירוג מדגישים בהודעתם את חוזקות הליבה של דירוג האשראי של ישראל, כגון: כלכלה מגוונת ומשגשגת, חשבונות חיצוניים חזקים ומסגרת מוניטרית גמישה. שתי המגבלות העיקריות של הדירוג נותרו נטל החוב הגבוה יחסית וכן סיכונים גיאו-פוליטיים.

בחברת S&P מעריכים כי כלכלת ישראל תצמח בשיעור ממוצע של מעט מעל 3% עד 2022, שיעור גבוה ביחס למדינות ה-OECD. החברה צופה כי הצמיחה תיתמך בעיקרה על ידי צריכה פרטית על רקע שוק עבודה חזק, המשך פעילות השקעות של חברות וכן יצוא שירותים חזק. בדוח מצוין כי המשק לא התמודד עם מיתון ב-15 השנים האחרונות והתמ”ג במונחי דולר אמריקאי עלה ב-60% מאז 2010. יתר על כן, החשבון השוטף נמצא בעודף ושיעור האבטלה עומד על שפל היסטורי של 3.6%.

נציגי החברה מציינים את העלייה בגרעון הממשלה ביוני 2019 לרמה של 3.9% (גרעון מצטבר ל 12 חודשים) לעומת יעד שנתי של 2.9% ומסבירים כי הסיבה העיקרית הינה ירידה בהכנסות ממיסים. על כן, חברת הדירוג צופה גרעון של 3.6% בשנת 2019 ועלייה קלה ביחס חוב תוצר פעם שנייה ברציפות, לרמה של 61.6% (לעומת 61% בשנת 2018). למרות זאת מציינת החברה לחיוב את הירידה ביחס חוב תוצר בשנים האחרונות, את ההסכמה הרחבה בדבר חשיבות המשך הורדת נטל החוב המעוגנת בכללים הפיסקליים כגון כלל ההוצאה והנומרטור. החברה מעריכה כי אחד היעדים המרכזיים בו תעסוק הממשלה החדשה הינו משמעת פיסקלית הכוללת צעדים בצד ההכנסות (צמצום הטבות מס או העלאת מיסים מסוימים) וצמצום בצד ההוצאות גם כן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.