לאור הבחירות השלישיות צפי להאטה מסוימת בצמיחה במחצית הראשונה של 2020.

בהנחה שהבחירות יהיו בחודש מרץ 2020, עד שתקום ממשלה ויאשרו את התקציב נגיע כבר לאמצע השנה, וגם זאת בהנחה שהפעם תהיה הכרעה. בכל מקרה, האוצר יפעל לפחות חצי שנה ללא תקציב מאושר, וזה אומר שיוקפאו הוצאות חיוניות וביניהן השקעות בתשתיות, והגירעון התקציבי יוותר ברמה גבוהה של כ-4% מהתוצר. המשך קיומה של ממשלה זמנית זה גם אומר שמועד עליית המסים יידחה. ההשפעה הכוללת של ממשלה זמנית ללא תקציב מאושר על המשק היא מרסנת להערכתנו, ואנו מניחים לכן שנראה האטה מסוימת בצמיחה במחצית הראשונה של 2020.

שוק העבודה עדיין הדוק. היקף משרות השכיר גדלו ברבעון השלישי של השנה בשיעור שנתי של 1.6%. שיעור זה דומה לגידול בכוח העבודה, כלומר הוא תומך ביציבות בשיעור האבטלה. השכר הממוצע עלה ברבעון השלישי בקצב שנתי של 2.7% (נתוני מגמה), שיעור גבוה יחסית לסביבת האינפלציה האפסית בה אנו נמצאים, ועדות נוספת למחסור בעובדים בחלק מענפי המשק.

הגירעון התקציבי השנתי נותר בחודש נובמבר ברמה של 3.7% מהתוצר. האוצר פעל בחודשים האחרונים לבלום את צד ההוצאות כך שיתכנסו לתכנון המקורי. ההכנסות ממסים גדלות בקצב הדומה לזה של צמיחת המשק – 3.3%. חודש דצמבר מאופיין בדרך כלל בגירעון תקציבי גבוה. יחד עם זאת, בדצמבר 2018 האוצר דיווח על הוצאות נמוכות במיוחד. אנו סבורים לכן שבחודש הבא (דצמבר 2018 יצא מהחישוב השנתי) נראה את רמת הגירעון השנתית עולה לכיוון 4% מהתוצר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.