מהו המצב ההבשלה האידאלי לקטיף מנגו?

מי מאתנו קנה מנגו בעל מראה עסיסי ועל פניו גם בשל, אך כאשר הגיע לשלב החיתוך, גילה פרי בעל צבע חיוור או טעם תפל. ניסוי חדש שנערך על ידי המחלקה לאחסון תוצרת טרייה במיג”ל קריית-שמונה במימון משרד החקלאות ומועצת הצמחים, קובע את מועד ההבשלה המינימלי לקטיף פרי המנגו על מנת להביא לשוק פרי בשל, מתוק ועסיסי ובכך למנוע את שיווק הפרי טרם הבשלתו. המחקר נערך כחלק מפעילות משרד החקלאות לצמצום אובדן מזון. מדדי ההבשלה ישמשו לקביעת מועד הקטיף המומלץ בכל אחד מהזנים, יסייעו בהנחלתו של סטנדרט לאיכות פנימית ויביאו לצמצום אובדן פרי הנקטף במועד מוקדם מדי.
בישראל מגדלים מנגו בהיקף של כ- 45,000 טון באזור סובב כנרת, עמק בית שאן ובערבה, כאשר מחצית מהתוצרת משווקת לצריכה מקומית ומחציתה האחר מיוצאת לחו”ל. עונת הקטיף המומלצת היא בחודשים יולי-אוקטובר. עם זאת, חקלאים רבים בוחרים לקטוף את הפרי כבר בחודש יוני, טרם ההבשלה, על מנת להרוויח מהמחירים הגבוהים הנהוגים בשוק בתחילת העונה. התוצאה, ניחוח וטעם שאינם מאפיינים את הזן וצרכנים לא מרוצים.
המחקר התבצע בשלושה מבין הזנים הפופולאריים בישראל (“שלי”, “מאיה” “וקיט”). כל זן נקטף בשלושה עד ארבעה מועדים, בהתאם למועדי הקטיף שביצעו החקלאים. כמחצית מהפירות שנדגמו, נבדקו במועד הקטיף כדי להגדיר את מצב הבשלתם. המחצית האחרת של הפירות עברה תהליך של הבחלה ואחסון עד תום חיי המדף, אז נבדקו שוב הפירות ונערכו להם מבחני טעימה.
בכל הזנים, נמצא כי טעם הפרי הלך והשתפר עם התקדמות עונת הקטיף. הטועמים הרגישו עלייה במתיקות הפרי, בעסיסיותו, בטעמו ובארומה, ככל שמועד הקטיף היה מאוחר יותר. הטועמים דירגו בציון נמוך את המנגו שנקטף במועד הקטיף הראשון. עוד הצביעו תוצאות המחקר, כי על אף שקצב הבשלת הפרי והשינוי בצבעו היו מהירים לאחר כשבוע על המדף, הרי שטעם הפירות שנקטפו במועד הקטיף הראשון והמוקדם, היה ירוד, בהשוואה לטעם הפרי שנקטף מאוחר יותר.
מנהלת תחום חקר שווקים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ציפי פרידקין: “קביעת סטנדרט איכות פנימי למנגו תסייע בהגדרת מועד הקטיף המתאים לכל אחד מהזנים ותפחית את כמות פירות שנקטפים מוקדם מדי. פרי שנקטף שלא במועדו עובר במהלך האחסון תהליך הבחלה המזרז את התרככותו ומשנה את צבעו כך שיראה בשל ומוכן לאכילה. פירות אלה מוצעים לצרכן בשווקים וברשתות במחיר גבוה אך איכות טעמם נופלת מפרי שנקטף במועדו. קטיף שלא במועדו עלול לגרום אכזבה לצרכן ולהגביר אובדן המזון במקטע הצרכני”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.